Konkurs

Advokatbyrå med affärsjuridik som specialitet | 08-796 77 00

Övriga tjänster

Arbetsrätt

Vi upprättar avtal, biträder i frågor om uppsägning, avskedande och bonusprogram. Dessutom företräder vi våra klienter i arbetsrättsliga tvister och fackliga förhandlingar.

Bolagsfrågor

Upprättande av aktieägar- och samarbetsavtal eller frågor om start av näringsverksamhet och bolagsbildning. Emissioner, tvångsinlösning och frågor relaterade till börsen bistår vi också med.

Entreprenadrätt

Vi hjälper till med upprättande av entreprenadhandlingar och rådgivning under hela byggprocessen. Vi biträder även i entreprenadtvister.

Fastighets- och hyresrätt

Vi lämnar löpande rådgivning till både fastighetsägare och hyresgäster. Vi biträder och rådgiver våra klienter i såväl köprättsliga som hyresrättsliga frågor.

Företagsöverlåtelser

Vi medverkar vid företagsöverlåtelser, biträder i förhandlingar och biträder vid upprättande av avtal.

Immaterial- och marknadsrätt

Vi biträder i ärenden som rör varumärkes-, marknads-, mönster- och upphovsrätt samt konkurrensrättsliga frågor.

IT-rätt

Vi upprättar och kontrollerar IT-avtal, bland annat gällande systemupphandling och licensiering. Vi lämnar även juridisk rådgivning kring personuppgiftslagen och e-handel.

Kommersiella avtal

Vi hjälper till att upprätta och granska kommersiella avtal av olika slag, exempelvis återförsäljaravtal, franchiseavtal och uppdragsavtal.

Miljörätt och plan- och byggjuridik

Vi bistår med juridisk rådgivning och biträde gällande en mängd frågor som gäller miljörätt och plan- och byggjuridiska frågor. Vi biträder även i tillståndsfrågor inför myndigheter och domstol.

Tvistelösning

Vi biträder våra klienter som ombud i affärsjuridiska tvister. Vi är dessutom verksamma som skiljemän.

 

 

Erfarna konkursförvaltare och juridiska rådgivare.