Konkurs

Advokatbyrå med affärsjuridik som specialitet | 08-796 77 00

Om oss

Lång erfarenhet och stora kunskaper inom juridik

Välkommen till en advokatbyrå med lång erfarenhet inom affärsjuridik generellt och konkursförvaltning specifikt samt ett flertal olika juridiska specialområden. Vårt team av erfarna jurister har fördjupade kunskaper inom respektive specialområden, breda kompetenser och stort engagemang. Vi går in för alla uppdrag med samma engagemang oavsett om klienten är ett företag eller en privatperson och oavsett hur stort eller litet det aktuella fallet är.

Våra advokater och jurister vidareutbildar sig fortlöpande inom många olika rättsområden för att hela tiden vara á jour med utvecklingen.

omstart

Strategi, effektivitet och fokus på ett gott resultat är våra ledord och vi arbetar alltid med utgångspunkt varje klients specifika förutsättningar. Vi identifierar risker, skapar rätt förutsättningar för lyckade affärer och gör allt vi kan för att förebygga rättsliga tvister och missförstånd. För en advokatfirma är kontakten med klienterna en förutsättning för ett lyckat arbete, och i förlängningen ett bra resultat. Vi är därför alltid nåbara via telefon eller mejl för att svara på frågor och komma med kompetent juridisk rådgivning.

 

Erfarna konkursförvaltare och juridiska rådgivare.