Artiklar

Texterna på denna sida levereras av extern part.

RSS

Byta från enskild firma till aktiebolag

20 Dec 2022

Finns det några fördelar med att byta från enskild firma till ett aktiebolag, hur gör man bytet och vad krävs det för ekonomiska resurser för att ändra bolagsform? Många enskilda firmor byter efter tid bolagsform och förvandlas till aktiebolag. Det är ofta en bra idé och vi tänkte förklara varför. Det finns för- och nackdelar [...]


Åtgärder vid risk för konkurs - undvik obestånd

8 Aug 2022

Det startas många företag i Sverige varje år men dessvärre går de flesta i konkurs ganska snabbt. Här går vi igenom åtgärder vid risk för konkurs – undvik obestånd. Viktiga råd för nya företagare Något man ska tänka på som företagare är att bygga en buffert i sitt bolag. Även om man kommer igång bra [...]


Stöd till företag på landsbygden – så fungerar det

20 Jun 2022

Företagande på landsbygden är alltid en het potatis. För att hela landet ska leva krävs det att det finns fungerande, framgångsrika företag – både för att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter till kommuner. För att gynna företagsamheten utanför storstadsområdena finns det en rad bidrag och stöd som företagare kan ta del av för att få verksamheten [...]


Betala lön i enskild firma

19 Apr 2022

När du har enskild firma kan du inte betala ut lön till dig själv. Uttag som du gör skall bokföras som kapitaluttag. Du kan inte anställa din partner, dina barn eller en ungdom under 16 år. Den anställde och du kan själv komma överens om vilken lön som skall betalas ut om du inte bunden [...]


Vad händer då en friskola går i konkurs?

15 Mar 2022

Debatten har understundom varit ganska hätsk gällande friskolornas vara eller icke vara. Om vi bortser från politik och ideologier så finns det en tydlig skillnad mellan en skola som drivs i kommunal regi och en som drivs privat: den senare kan gå i konkurs. En skola kan idag drivas privat och precis som vilket företag [...]


Pensionssparande i enskild firma – regler, förslag och alternativ

28 Feb 2022

Det finns för- och nackdelar med att vara anställd kontra att ha en egen firma. Där man som enskild företagare på egen hand sitter i förarsätet och stakar ut riktningen för verksamheten så har man inte alls samma frihet som anställd. Å andra sidan så innebär livet som anställd att man också har samma lön [...]


Hur länge måste jag spara bokföringen för enskild firma?

17 Jan 2022

Bokföring innebär att man klassificerar, sparar och kortar ner de finansiella transaktionerna som sker i ett företag för att på så sätt få förståelse för ekonomin i det företaget. När man har bra koll på sin bokföring vet man vilka pengar man har att röra sig med och kan på så sätt göra bra och [...]


Vad händer med tjänstepensionen vid konkurs?

29 Nov 2021

Det kan vara bra att veta att alla inte erhåller tjänstepension automatiskt för att de är anställda. Om arbetsgivaren inte tecknat något kollektivavtal så har de ingen skyldighet att betala in tjänstepension. Om din arbetsgivare betalar in tjänstepension och du förlorar jobbet eller företaget som du är anställd vid går i konkurs så fortsätter den [...]


Så påverkar New York-börsen svensk ekonomi

1 Nov 2021

Global ekonomi påverkar svenska hushåll Vissa vill göra gällande att svensk ekonomi är ett helt separat och inte alls påverkas av hur resten av världen ser ut och där exempelvis börsen i New York inte alls påverkar svenskt folk i gemen. Tror man detta så är man ute på djupt vatten. Faktum är att vi [...]


Regler för lagstadgad semester

14 Sep 2021

Vilka regler för lagstadgad semester finns egentligen och vad ska man som anställd - och företagare - tänka på? I Sverige finns en hel del att tänka på då det kommer till semester och rätten att ha ledigt. I enlighet med semesterlagen har man som anställd rätt att ta ut fem veckors semester per semesterår. [...]


Kan en ekonomisk förening gå i konkurs?

21 Jul 2021

Ekonomisk förening är en företagsform med medlemmarna i centrum. Det är de som driver den ekonomiska verksamheten och drar nytta av den. Den bildas genom att tre eller flera fysiska eller juridiska medlemmar blir icke investerande medlemmar, antar föreningens stadgar och väljer styrelse och minst en revisor. En ekonomisk förening kan upplösas på flera olika [...]


Skillnaden mellan kommanditbolag och handelsbolag

15 Jun 2021

Vilken är skillnaden mellan kommanditbolag och handelsbolag? Att driva ett bolag kan göras genom många olika former. Man kan starta upp en verksamhet som enskild firma, som handelsbolag, som aktiebolag eller som kommanditbolag. Kommanditbolag och Handelsbolag påminner mycket om varandra, men det finns också avgörande skillnader. Vilken form som man väljer att starta ett bolag [...]


Delning av aktiebolag – så fungerar det

3 May 2021

Delning av aktiebolag – även kallat fission – är ett av många sätt att strukturera om ett aktiebolag. Fission betyder klyvning eller delning. Rent skattemässigt är fission är delning av en juridisk person. Regler för detta har funnits länge men först 2016 skapades civilrättsliga regler för delning av aktiebolag. Tillgångar och skulder tas över Men [...]


Så påverkar näthandeln småbutiker i Stockholm

25 Feb 2021

Så påverkar näthandeln småbutiker i Stockholm. Över hela Sverige hör man talas om butiksdöden. Mindre butiker går omkull som en följd av att vi handlar mer online och för mindre städer så innebär detta att lokaler blir tomma och att centrumen tappar livskraft. Ett problem och ett dilemma. Dilemmat ligger i att man som kund [...]


Regler gällande korttidspermittering

20 Jan 2021

Vad innebär egentligen en korttidspermittering och hur ser regelverket ut? Detta ska vi i korta drag gå igenom hör. Regler för korttidspermittering En korttidspermittering, eller korttidsarbete som det också kallas, innebär att den anställde blir arbetsbefriad med lön under delar av sin arbetstid. Dr olika nivåerna är 20, 40, 60 eller 80 procent av den [...]


Hur länge syns betalningsanmärkningar?

23 Nov 2020

Att få en betalningsanmärkning är jobbigt, och kan leda till många svårigheter i kontakt med banker, arbetsgivare och kreditgivare. Vanligtvis tas de bort efter fem år. Vad är en betalningsanmärkning och hur länge räcker den? En betalningsanmärkning ses som ett tecken på att du har en dålig betalningsförmåga, alternativt dålig betalningsvilja, vilket gör att många [...]


Starta nytt företag innan konkurs

14 Oct 2020

Kan man starta nytt företag innan konkurs? I samband med en konkurs så finns det en möjlighet att starta ett nytt aktiebolag. Det förutsätter dock att man inte är satt i personlig konkurs eller att man har fått ett näringsförbud. En personlig konkurs - vid enskilt bolag - innebär alltid ett näringsförbud. En konkurs av [...]


Vad gör en konkursförvaltare?

10 Mar 2020

När ett företag hamnar på obestånd kan det försättas i konkurs. Då kommer företaget bli tilldelat en konkursförvaltare. Frågan som ska besvara här är, vad gör en konkursförvaltare? Det här innebär en konkurs Vi måste börja med att ställa oss frågan vad en konkurs är för något. Om ett företag har svårt att betala sina [...]


Försäkring som gäller vid konkurs

16 Jan 2020

Att ett företag går i konkurs är dessvärre inte ovanligt. Har man fordringar på sig som man inte klarat av att betala under en längre tid så kan detta leda till konkurs. Det innebär att alla tillgångar tas om hand och används för att betala de skulder som finns till alla borgenärer. En konkurs drabbar [...]


Konkurs handelsbolag – en genomgång

9 Aug 2019

Ett handelsbolag är ett företag som drivs tillsammans av två eller fler personer, så kallade bolagsmän. Dessa ansvarar gemensamt och solidariskt för företagets tillgångar och utgifter. Sett till antalet nystartade företag de senaste åren är handelsbolag en ganska ovanlig företagsform, endast 4% av de drygt 65000 företag som startades under 2018 var handelsbolag. Det finns [...]


Kan ett dödsbo försättas i konkurs?

10 Jun 2019

När en människa dör, samlas dennes tillgångar och skulder i ett så kallat dödsbo. Man kan likna ett dödsbo vid ett företag, där de efterlevande är delägare. Dödsboet har oftast både skulder och tillgångar, och precis som när ett vanligt företag går i konkurs så måste dödsboets skulder betalas av innan tillgångarna, det vill säga [...]


Höjd konkursrisk för solcellsföretag

18 Mar 2019

Solceller har länge varit på uppåtgående i Sverige. Den skepsis som från början fanns mot att använda sig av solkraft i ett land på våra breddgrader har alltmer kommit att ersättas av optimism och glädjande besked: solenergi fungerar utmärkt i Sverige. Tack vare våra långa somrar har vi inte färre soltimmar här uppe än vad [...]


Får man ut beställda varor från konkursbo?

21 Dec 2018

Här går vi igenom vad som gäller för en person som vi sitt företag köpt varor av ett företag som går i konkurs innan leveransen har hunnit genomföras. Kan personen få pengarna tillbaka? När man köper en vara från ett företag som ska levereras så uppstår ett sakrättsligt problem om säljaren hinner gå i konkurs. [...]


Personlig konkurs - Hur drabbas du?

22 Oct 2018

Om du inte kan betala dina skulder och inte heller har möjlighet att göra det under en längre tid kan du sättas i personlig konkurs. Det betyder i princip att det du äger tas om hand av svenska myndigheter som sen ser till att dina egendomar används för att betala av de skulder du har. [...]


Exekutiv auktion - Så fungerar det

16 Oct 2018

En exekutiv auktion innebär att en myndighet genom offentlig auktion avyttrar egendom som utmätts eller som ingår i en konkurs. “En exekutiv auktion går ut på att betala så mycket av gäldenärens skulder som möjligt” Det finns tre huvudparter i en exekutiv auktion. Den ena är gäldenären, den som har obetalda skulder. Den andra är [...]


Konkurstillsyn - Så att allt går rätt till

8 Oct 2018

Då man som företagare drabbas av insolvens så finns det några utvägar. Dels så kan man försöka låna externa medel och använda egendom som säkerhet för dessa lån eller om detta inte går, försätta bolaget i konkurs. Det senare innebär att man inser att företaget i fråga inte kommer att gå att rädda och att [...]


Vad händer med immateriella tillgångar vid en konkurs?

1 Oct 2018

Om ett företag drabbas av insolvens och tvingas ansöka om konkurs som en följd av att man inte längre kan betala sina skulder och räkningar så är konkurs ibland den enda utvägen. Man skickar som ägare in en ansökan om konkurs till Tingsrätten som beslutar i ärendet och utser en konkursförvaltare. En annan väg är [...]


Skuldsanering vid konkurs

27 Sep 2018

Skuldsanering betyder att en person med stora skulder kan befrias från sin skyldighet att betala skulderna helt eller delvis. Men för det krävs speciella förutsättningar. “Du som har fått för stora skulder ska ha en möjlighet att komma tillbaka till ett vettigt liv utan livslånga ekonomiska problem” Du kan själv ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. [...]


Kan man som anställd begära arbetsgivaren i konkurs?

18 Sep 2018

Du och dina kollegor kanske har sett de tydliga varningssignalerna; en irriterad och stressad chef, leverantörer som ringer och ringer, varor som sluta komma, lönen som kommer några dagar sent varje månad och så vidare. Tecken som tyder på att någonting inte står rätt till med företaget och att det mesta tyder på ekonomiska bekymmer. [...]


Alternativ till konkurs

10 Sep 2018

Konkurs är något som den nyblivne företagaren knappast ser framför sig när han eller hon tar sina första stapplande steg i näringslivet. Men för en del är det så det slutar, och det är en naturlig del av affärslivet att vissa företag inte klarar sig på grund av för svår konkurrens, felaktiga investeringar, för stora [...]


← Äldre inlägg

 

 

Vi håller dig uppdaterad inom affärsjuridiken!