Konkurs

Advokatbyrå med affärsjuridik som specialitet | 08-796 77 00

Artiklar

Texterna på denna sida levereras av extern part.

Starta nytt företag innan konkurs

14 okt 2020

Kan man starta nytt företag innan konkurs? I samband med en konkurs så finns det en möjlighet att starta ett nytt aktiebolag. Det förutsätter dock att man inte är satt i personlig konkurs eller att man har fått ett näringsförbud. En personlig konkurs - vid enskilt bolag - innebär alltid ett näringsförbud. En konkurs av [...]


Så slår Coronakrisen mot företagen

26 aug 2020

Coronakrisen har vi förmodligen - tyvärr - bara sett början på. Troligt är att detta handlar om en längre kris som kommer att sätta sina spår i både den globala handeln och för företag över hela världen. Redan nu kan man se att arbetslöshet sprider sig en masse över världen. Sverige har ännu inte drabbats [...]


Åtgärder vid risk för konkurs - undvik obestånd

20 maj 2020

Det startas många företag i Sverige varje år men dessvärre går de flesta i konkurs ganska snabbt. Här går vi igenom åtgärder vid risk för konkurs – undvik obestånd. Viktiga råd för nya företagare Något man ska tänka på som företagare är att bygga en buffert i sitt bolag. Även om man kommer igång bra [...]


Vad gör en konkursförvaltare?

10 mar 2020

När ett företag hamnar på obestånd kan det försättas i konkurs. Då kommer företaget bli tilldelat en konkursförvaltare. Frågan som ska besvara här är, vad gör en konkursförvaltare? Det här innebär en konkurs Vi måste börja med att ställa oss frågan vad en konkurs är för något. Om ett företag har svårt att betala sina [...]


Försäkring som gäller vid konkurs

16 jan 2020

Att ett företag går i konkurs är dessvärre inte ovanligt. Har man fordringar på sig som man inte klarat av att betala under en längre tid så kan detta leda till att Kronofogden väljer att försätta bolaget i konkurs; det innebär att alla tillgångar tas om hand och används för att betala de skulder som [...]


Byta från enskild firma till aktiebolag

22 okt 2019

Finns det några fördelar med att byta från enskild firma till ett aktiebolag, hur gör man bytet och vad krävs det för ekonomiska resurser för att ändra bolagsform? Många enskilda firmor byter efter tid bolagsform och förvandlas till aktiebolag. Det är ofta en bra idé och vi tänkte förklara varför. Det finns för- och nackdelar [...]


Konkurs handelsbolag – en genomgång

9 aug 2019

Ett handelsbolag är ett företag som drivs tillsammans av två eller fler personer, så kallade bolagsmän. Dessa ansvarar gemensamt och solidariskt för företagets tillgångar och utgifter. Sett till antalet nystartade företag de senaste åren är handelsbolag en ganska ovanlig företagsform, endast 4% av de drygt 65000 företag som startades under 2018 var handelsbolag. Det finns [...]


Kan ett dödsbo försättas i konkurs?

10 jun 2019

När en människa dör, samlas dennes tillgångar och skulder i ett så kallat dödsbo. Man kan likna ett dödsbo vid ett företag, där de efterlevande är delägare. Dödsboet har oftast både skulder och tillgångar, och precis som när ett vanligt företag går i konkurs så måste dödsboets skulder betalas av innan tillgångarna, det vill säga [...]


Höjd konkursrisk för solcellsföretag

18 mar 2019

Solceller har länge varit på uppåtgående i Sverige. Den skepsis som från början fanns mot att använda sig av solkraft i ett land på våra breddgrader har alltmer kommit att ersättas av optimism och glädjande besked: solenergi fungerar utmärkt i Sverige. Tack vare våra långa somrar har vi inte färre soltimmar här uppe än vad [...]


Hur länge syns betalningsanmärkningar?

23 jan 2019

Att få en betalningsanmärkning är jobbigt, och kan leda till många svårigheter i kontakt med banker, arbetsgivare och kreditgivare. En betalningsanmärkning ses som ett tecken på att du har en dålig betalningsförmåga, alternativt dålig betalningsvilja, vilket gör att många helt enkelt inte vill ha dig som kund. En tröst kan dock vara att betalningsanmärkningen inte [...]


Får man ut beställda varor från konkursbo?

21 dec 2018

Här går vi igenom vad som gäller för en person som vi sitt företag köpt varor av ett företag som går i konkurs innan leveransen har hunnit genomföras. Kan personen få pengarna tillbaka? När man köper en vara från ett företag som ska levereras så uppstår ett sakrättsligt problem om säljaren hinner gå i konkurs. [...]


Personlig konkurs - Hur drabbas du?

22 okt 2018

Om du inte kan betala dina skulder och inte heller har möjlighet att göra det under en längre tid kan du sättas i personlig konkurs. Det betyder i princip att det du äger tas om hand av svenska myndigheter som sen ser till att dina egendomar används för att betala av de skulder du har. [...]


Exekutiv auktion - Så fungerar det

16 okt 2018

När ett företag gått i konkurs kan Kronofogden tvångssälja företagets egendom för att betala företagets skulder. En exekutiv auktion fungerar på liknande sätt när det handlar om privatpersoner som gått i konkurs.   “En exekutiv auktion går ut på att betala så många av gäldenärens skulder som möjligt” Det finns två huvudparter i en exekutiv [...]


Konkurstillsyn - Så att allt går rätt till

8 okt 2018

Då man som företagare drabbas av insolvens så finns det några utvägar. Dels så kan man försöka låna pengar, dels så kan man försöka använda egendomar som en slags säkerhet för dessa lån och dels så kan man också slutligen se sanningen i vitögat. Det senare innebär att man inser att företaget i fråga inte [...]


Vad händer med immateriella tillgångar vid en konkurs?

1 okt 2018

Om ett företag drabbas av insolvens och tvingas ansöka om konkurs som en följd av att man inte längre kan betala sina skulder och räkningar så är konkurs ibland den enda utvägen. Man skickar som ägare in en ansökan om konkurs till Tingsrätten som beslutar i ärendet och utser en konkursförvaltare. En annan väg är [...]


Skuldsanering vid konkurs

27 sep 2018

Skuldsanering betyder att en person med stora skulder kan befrias från sin skyldighet att betala skulderna helt eller delvis. Men för det krävs speciella förutsättningar. “Du som har fått för stora skulder ska ha en möjlighet att komma tillbaka till ett vettigt liv utan livslånga ekonomiska problem” Du kan själv ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. [...]


Vad händer då en friskola går i konkurs?

24 sep 2018

Debatten har understundom varit ganska hätsk gällande friskolornas vara eller icke vara. Om vi bortser från politik och ideologier så finns det en tydlig skillnad mellan en skola som drivs i kommunal regi och en som drivs privat: den senare kan gå i konkurs. En skola kan idag drivas privat och precis som vilket företag [...]


Kan man som anställd begära arbetsgivaren i konkurs?

18 sep 2018

Du och dina kollegor kanske har sett de tydliga varningssignalerna; en irriterad och stressad chef, leverantörer som ringer och ringer, varor som sluta komma, lönen som kommer några dagar sent varje månad och så vidare. Tecken som tyder på att någonting inte står rätt till med företaget och att det mesta tyder på ekonomiska bekymmer. [...]


Alternativ till konkurs

10 sep 2018

Konkurs är något som den nyblivne företagaren knappast ser framför sig när han eller hon tar sina första stapplande steg i näringslivet. Men för en del är det så det slutar, och det är en naturlig del av affärslivet att vissa företag inte klarar sig på grund av för svår konkurrens, felaktiga investeringar, för stora [...]


Statlig lönegaranti - Så fungerar det

3 sep 2018

Den statliga lönegarantin finns till för att ett företags anställda inte ska bli utan innestående lön om företaget går i konkurs eller ska genomgå en rekonstruktion. En konkurs föregås oftast av en period då företaget är insolvent och inte kan betala ut löner till sina anställda. Inte sällan är det också de anställda på företaget [...]


Butiksdöden - Allt fler butiker i innerstan försätts i konkurs

28 aug 2018

Det blir allt svårare att driva detaljhandel i Stockholms innerstad. Butiksdöden sprider sig över hela Sverige. Problemet återfinns i alla svenska städer, men syns tydligast i Stockholm. Anledningarna till det bistra klimatet för butiksägare är i huvudsak den stadigt ökade konkurrensen från e-handeln i kombination med höga hyror, utgifter för löner och arbetsgivaravgifter och dylikt. [...]


Vad händer om en bank går i konkurs?

27 aug 2018

När det börjar talas om att finansvärlden befinner sig ner i en svacka, vilket ju händer med jämna mellanrum, är det många som börjar oroa sig för hur det ska gå för bankerna och framför allt för vad som ska hända med de personliga besparingarna. Vad händer om krisen går djupt och bankerna börjar gå [...]


Många lantbrukare riskerar konkurs efter sommarens torka

27 aug 2018

Det har väl inte undgått någon att sommarens långa värmebölja, där i princip inget regn föll under hela juli månad, har lett till stora problem på många områden. En av de branscher där extremvädret lett till kanske störst problem är lantbruket, och framför allt de gårdar som håller djur. Torkan har lett till att betesmarker [...]


 

 

Vi håller dig uppdaterad inom affärsjuridiken!