Åtgärder vid risk för konkurs - undvik obestånd

Det startas många företag i Sverige varje år men dessvärre går de flesta i konkurs ganska snabbt. Här går vi igenom åtgärder vid risk för konkurs – undvik obestånd.

Viktiga råd för nya företagare

Något man ska tänka på som företagare är att bygga en buffert i sitt bolag. Även om man kommer igång bra i början så tar det ofta många år innan man har en stabilitet i sin verksamhet. Man kanske har återkommande kunder men det krävs enormt många kunder för att man ska ha återkommande affärer som ger bra beläggning hela året.

Säkra upp för tuffa tider

Direkt när man börjar få ett överskott i sin verksamhet är det många som höjer sin lön, leasar en bil, bokar en konferensresa eller binder upp sig på ett större kontor. Försök istället att spara pengarna på ett vanligt bankkonto. Om en privatperson bör ha två till tre månadslöner i buffert ska en företagare helst ha uppåt fem till sex månadsomsättningar på kontot.

Om man inte lyckas spara

Tyvärr är det inte så många som lyckas spara pengar i företaget. De kanske får ihop bra med kapital men så kommer det ett par dåliga månader tätt följt av semestrarna. Plötsligt står man med fyra till fem månader utan bra intäkter samtidigt som kostnaderna ligger kvar hela tiden.

När konkursen är nära

Enda sättet att hamna i konkurs är att ha fasta kostnader som måste betalas varje månad samtidigt som intäkterna uteblir. Hamnar man i den situationen är det ofta klokt att försöka undvika konkurs, ibland med drastiska åtgärder. Här är några saker som brukar kunna underlätta för att undvika obestånd:

  • Minska kostnaderna, hoppa över lön
  • Förhandla med borgenärer om avbetalning
  • Omförhandla avtal och sänka kostnader i bolaget
  • Säga upp personal och effektivisera
  • Ta in investerare

 

Minska kostnaderna

Om ni är ett par personer som driver företaget tillsammans finns det ett drastiskt sätt att minska kostnaderna i företaget, hoppa över att ta ut lön. Tre personer med lön på 30.000 kr per månad var belastar bolaget med cirka 120.000 kr varje månad i rena lönekostnader. Bestämmer ni er för att inte ta ut lön på två månader sparar ni alltså nästan en kvarts miljon i kostnader.

Förhandla med borgenärer

Om ni har några stora fakturor som måste betalas är det ofta klokt att lyfta luren och försöka förhandla med borgenärerna. Om ni är skyldiga någon exempelvis 300.000 kr kan de ofta gå med på att få 50.000 kr per månad i sex månader istället för att inte få några pengar alls. I vissa fall är det värt att betala dröjsmålsränta för att minska kostnaderna på kort sikt.

Omförhandla avtal

Ni kanske nyligen har expanderat verksamheten och tecknat hyreskontrakt för stora lokaler. Det är en kostnad som måste betalas varje månad. Om företaget går klart sämre och ni ändå behöver säga upp personal kan det vara klokt att försöka minska ner på kontorsytorna. En fastighetsägare kan ibland erbjuda er att byta kontor inom deras bestånd till något mindre med lägre hyra. Om alternativet är konkurs och ingen hyra kan de ibland vara medgörliga.

Säga upp personal

Bland det tråkigaste som finns är att sparka sina anställda. De kanske har varit med från början och ställt upp i vått och torrt vilket gör en uppsägning extra tung att hantera. Sanningen är dock att en anställd som inte har jobb som genererar pengar till företaget och som inte själv kan dra in jobb går från att vara en investering till att vara en kostnad.

Investerare

Om företaget går igenom en tuff period men har goda utsikter på längre sikt kanske ni kan bli räddade av en investerare. Ofta kräver det att produkten eller tjänsten ni säljer är skalbar så investeraren ser goda möjligheter att få avkastning på sitt riskerade kapital. Ett av de svåraste lägena att få in riskkapital är när företaget står vid ruinens brant. Trots det händer det hela tiden att företag blir räddade av externt kapital och därmed kan vända från en nedgång till en uppgång.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.8 Aug 2022