Så slår Coronakrisen mot företagen

Coronakrisen har vi förmodligen - tyvärr - bara sett början på. Troligt är att detta handlar om en längre kris som kommer att sätta sina spår i både den globala handeln och för företag över hela världen.

Redan nu kan man se att arbetslöshet sprider sig en masse över världen. Sverige har ännu inte drabbats lika hårt. Regeringen satte tidigt in insatser i syfte att förebygga detta: genom att exempelvis kunna erbjuda permitteringar så har företag kunnat låta personalen vara kvar - och där lönen för dessa till viss del, stor eller liten, täcks av staten. Detta är inte en hållbar lösning på längre sikt, någon gång tar denna kassa slut och först då kan se vilka företag som överlever krisen och kan undvika konkurs.

Det handlar om en pandemi vars like vi aldrig sett i vår moderna tid. Viktigt är att man ser detta ur ett globalt perspektiv. Som sagt: alla drabbas och det blir också väldigt tydligt att det handlar om en så kallad butterfly effect. Det som sker för ett företag i Asien kan mycket väl påverka exempelvis ett mindre, lokalt företag någonstans i exempelvis Småland.

Mindre företag drabbas hårdast

Enligt en sammanställning från Almi så är det primärt mindre företag - med färre än 20 anställda - som drabbats hårdast. Almis sammanställning bygger på hur många företag som sökt deras brygglån - ett lån som tagits fram med syfte att kunna hjälpa företag att klara av den här krisen. Där handlar det främst om just mindre företag och där man även kan se att vissa branscher är hårdare drabbade än andra. Företag inom handel, hotell- och restaurang har tagit emot de hårdaste smällarna: detta som en följd av att vi inte längre har kunnat resa på samma sätt och där även restriktioner har förekommit i syfte att minska smittspridningen.

Som vi ovan nämnde så påverkas även industrin negativt. Detta som en följd av att den globala handeln och marknaden är så pass hårt påverkad.

En lite bortglömd bransch i sammanhanget handlar om de som är verksamma inom kulturen. Här handlar det om musiker, skådespelare, ljus- och ljudtekniker och andra personer som får hjulen att rulla.

I och med att det beslutats om att antalet människor vid en liveframträdande ska begränsas till 50 stycken så har också inkomsterna kommit att sjunka radikalt. Detsamma gäller naturligtvis även för alla arrangörer av de festivaler och stadsfester som finns i Sverige - och som nu lever ordentligt på marginalen.

Svårt att dra klara slutsatser ännu

En annan viktig sak att poängtera i sammanhanget är att det skiljer sig väldigt mycket regionalt också. Att Stockholm och Södermanland har varit hårdast drabbats av Corona speglas också i antalet ansökningar om detta brygglån. Det är där som de flesta ansökningar gjorts. Man har även kunnat följa ansökningar utifrån hur viruset spridit sig i Sverige. Ett större utbrott i exempelvis Göteborg har sedan haft en stor effekt på antalet företag som blir i akut behov av hjälp i form av pengar.

Gotland, Värmland och Blekinge sticker ut genom att absolut minst antal företag sökt hjälp och stöd där. Där har spridningen - hittills - inte varit lika omfattande som i andra regioner. Men, det finns även en annan förklaring där: i dessa län så har man också mindre antal företag verksamma.

Det man måste ha i åtanke är att det inte går att dra konkreta slutsatser ännu. Coronaviruset verkar, av allt att döma, kunna ta fart igen och den omtalade andravågen kan säkerligen skapa helt andra förutsättningar och nya siffror att förhålla sig till.

Framtiden? En transformation kan vänta

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att sia om framtiden. Det här är en rakt igenom unik situation. Allt kan förändras - men det kan likväl handla om att det mesta återgår till det normala när - och om - viruset försvinner. Det man däremot kan göra är att spekulera och vi tänkte rada upp några intressanta spekulationer kring hur framtiden kan se ut gällande arbete och livsstil.

  • Jobb hemifrån ökar. Många företag har historiskt ställt sig skeptiska mot hemmajobb. Något som bottnar i att man inte tror att arbetsinsatsen blir lika bra. I och med att många företag idag har tvingats ställa om och låta de anställda arbeta hemifrån så kan detta säkerligen ändras: man märker att detta - i de flesta fall - fungerat bra. Och, man kan även spara in mycket pengar på dyra kontorskostnader.

    Många siar om att företag i framtiden kommer att erbjuda en ökning av löner där en viss del av ökningen ska täcka kostnader för exempelvis ett kontorshotell - eller hemmakontoret. Klart står att det förmodligen ä inom detta område som den stora förändringen kommer att ske. Genom möten via dator så kan man ändå behålla kontakten med sina arbetskamrater/affärspartners och få jobbet gjort. Den fysiska träffen kanske inte behövs i lika stor utsträckning? Det skulle kunna spara pengar för företag - och samtidigt tid till varje enskild anställd som kommer undan pendling.

  • Färre resor - bättre miljö. Resorna har också minskat - radikalt. Dessa har ersatts av möten via dator och det kan mycket väl vara framtidens melodi. Detsamma gäller för nöjesresor. Många upptäcker att vi har det bra även i Sverige och att vårt land har mycket att erbjuda. Skulle resorna minskas i framtiden så minskas också utsläppen. Då många forskare spår att nästa stora katastrof kommer att handla om miljön så är detta i så fall ett steg i rätt riktning.

 

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
26 Aug 2020