Stöd till företag på landsbygden – så fungerar det

Företagande på landsbygden är alltid en het potatis. För att hela landet ska leva krävs det att det finns fungerande, framgångsrika företag – både för att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter till kommuner.

För att gynna företagsamheten utanför storstadsområdena finns det en rad bidrag och stöd som företagare kan ta del av för att få verksamheten att bli fungerande och lönsam. Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket är de myndigheter som utdelar bidrag som kan gynna företag på landet. Här går vi igenom några av dessa stöd.

Stöd från Tillväxtverket

Regionalt investeringsstöd. Detta bidrag administreras av Tillväxtverket och riktar sig till nya företagare som behöver delfinansiera investeringar och lönekostnader. Detta stöd gäller endast vissa geografiska områden, bland annat i norr, och ges för investeringar i byggnader, maskiner, utbildning med mera.

Regionalt bidrag för företagsutveckling

Tillväxtverket delar ut detta stöd som kan sökas av små och medelstora företag i glesbygd som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Länsstyrelserna fastslår vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd.

Transportbidrag

Även detta stöd kan sökas hos Tillväxtverket. Syftet med detta stöd är att ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som företag i de fyra nordligaste länen har. Ansökan ska vara inne 30 september för det första halvåret och 30 mars för det andra halvåret.

Stöd från Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova administrerar även en rad stöd. Dessa är dock inte specifikt inriktade på landsbygden, utan gäller företag i hela landet. Men självklart kan även nystartade företag och projekt utanför storstäderna ta del av Vinnovas olika stöd. Här är några av dessa:

  • Innovationsprojekt i företag.

  • Innovationscheckar.

  • Inkubatorer

  • Utmaningsdriven innovation.

  • Eureka (EU-finansierat stöd som ska främja samarbete mellan företag i minst två medlemsländer).

Stöd från Jordbruksverket

Jordbruksverket delar ut en rad stöd för jordbruksföretagare i hela landet.

Företagsstöd

Kan sökas av företag inom jordbruk, trädgård och rennäring. Gäller både nystartade företag och sådana som behöver stöd för att vässa verksamheten.

Gårdsstödet

Ett generellt EU-stöd avsett för lantbrukare. Här är grundkravet att du måste ha minst fyra hektar jordbruksmark. Det har dock blivit svårare att söka detta bidrag och reglerna för hur marken ska skötas har också skärpts.

Stöd till unga jordbrukare

Detta stöd gäller dig som är 40 år eller yngre och har startat ett jordbruksföretag för första gången. Stödet kan fås för högst 90 hektar.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
20 Jun 2022