Vad händer med tjänstepensionen vid konkurs?

Det kan vara bra att veta att alla inte erhåller tjänstepension automatiskt för att de är anställda. Om arbetsgivaren inte tecknat något kollektivavtal så har de ingen skyldighet att betala in tjänstepension.

Om din arbetsgivare betalar in tjänstepension och du förlorar jobbet eller företaget som du är anställd vid går i konkurs så fortsätter den tjänstepensionen som betalats in att förvaltas på samma sätt som tidigare. Ifall din arbetsgivare går i konkurs så har du en extra trygghet om din arbetsplats är kollektivavtalsansluten. Då träder en särskild garanti in som täcker de inbetalningarna som din arbetsgivare inte kunnat göra.

Det svenska pensionssystemet

Tjänstepensionen är en del av det svenska pensionssystemet som är uppdelat i tre huvuddelar. Förutom tjänstepensionen, som betalas in av din arbetsgivare, så finns den allmänna pensionen och ditt privata pensionssparande.

Genom att betala skatt så betalar du in till din allmänna pension. 16 % av din pensionsgrundande inkomst sätts av till din allmänna pensionen varje år. Det betyder att även när du söker jobb och går på a-kassa sparar du till din allmänna pensionsförsäkring. Om man haft väldigt låga inkomster eller ingen inkomst alls under sitt totala arbetsliv får man något som kallas garantipension. Den privata pensionen är något som man bestämmer över och sparar till själv.

Vad du som anställd skall tänka på vid konkurs

Om du misstänker att din arbetsgivare eller det företag som du arbetar på håller på att gå i konkurs skall du kontakta ditt fack och se till att du har ditt anställningskontrakt och lönespecifikationer tillgängliga. I vissa fall saknas bokföring och listor på vilka som är anställda. Då är det extra viktigt att du kan bevisa att du arbetat på företaget.

När ett företag försätts i konkurs tas det över av en konkursförvaltare som meddelar de anställda på företaget om konkursen. Konkursförvaltarens roll är sedan att se till att fordringsägarna får sina skulder betalda. Oftast brukar konkursförvaltaren säga upp alla anställda men det händer att de säljer vidare företaget med befintlig personal. Dina anställningsvillkor behöver inte nödvändigtvis följa med till de nya ägarna utan du behöver förhandla om ett nytt anställningsavtal. Om du blir uppsagd så är det konkursförvaltaren som är din arbetsgivare tills att du slutar och det är till hen som du anmäler sjukfrånvaro och VAB.

Vid konkurs skall du som anställd direkt anmäla dig Arbetsförmedling. Ta med dig de två blanketterna Arbetsgivarintyg, som du kan få från konkursförvaltaren, och Anmälan om arbetslöshet. Du har rätt till lönegaranti ifall du inte fått din lön eller semesterersättning betald. Vänd dig i första hand till konkursförvaltaren med det ärendet. Lönegaranti innebär att staten betalar ut din lön ifall din konkursdrabbade arbetsgivare inte kan. Om du hittar ett bättre betalt arbete under uppsägningstiden så har du inte rätt till lönegarantin, om det däremot är ett sämre betalt jobb så kan du få summan så att du kommer upp i samma lön som du hade på ditt föregående arbete.

Vi hoppas den här texten har varit informativ för dig och att du kan känna dig mer säker på vad som gäller ifall din arbetsgivare går i konkurs.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
29 Nov 2021