Så påverkar New York-börsen svensk ekonomi

Global ekonomi påverkar svenska hushåll

Vissa vill göra gällande att svensk ekonomi är ett helt separat och inte alls påverkas av hur resten av världen ser ut och där exempelvis börsen i New York inte alls påverkar svenskt folk i gemen. Tror man detta så är man ute på djupt vatten. Faktum är att vi lever i en global värld där den så kallade butterfly-effekten gång på gång visar sig. Faller börsen i New York så kommer detta, på ett eller annat sätt, att synas i de svenska hushållen.

Gång på gång har det visat sig att vår svenska ekonomi går hand i hand med den internationella - och konstigt vore annat? Vi är ett litet land som förvisso genom åren byggt upp starka resurser och ett stabilt samhälle där exempelvis företag genom åren kommit att växa och bli internationella storspelare - IKEA, H&M, Spotify, Volvo och så vidare.

Det är lätt att förväxla dessa framgångar med att vi klarar oss själva och att vi leder snarare än att vi följer. Man kan bli förblindad, men rådet är att man ser mer krasst på saken. Vårt lilla, nordiska land är helt beroende av vad som sker i den stora världen. Det som händer i New York, i Tokyo och i London: det är - på gott och ont - vår sak.

Exempel på när New York-börsen påverkar vår ekonomi

Vi människor tenderar att glömma saker ganska snabbt. Det är bra i det flesta fall, men i vissa så kan det vara en nackdel. Att vi idag ser det som från politiskt håll beskrivs som en urstark svensk ekonomi är inget att luta sig mot. Svängningar i omvärlden kan definitivt sätta detta på spel. Vän av ordning minns hur det såg ut för bara ett tiotal år sedan då faktorer i USA slog hårt mot resten av världen och där vår svenska ekonomi påverkades ganska rejält.

Det som skedde var att USA och bankerna där gav frikostiga lån till personer som egentligen inte hade förutsättningar att betala av dessa. Detta ledde till att vanliga privatpersoner löste lån för bostäder som man fick betala en skyhög ränta för - något som visade sig vara en tickande bomb som också exploderade.

Huspriserna började falla och med detta så skapades också en fråga om vilken av alla banker som satt på Svarte Petter. Centralbanken i USA hjälpte till att lösa ut banker genom att hitta nya köpare, men en bank lyckades man inte rädda genom dessa paket: Lehman Brothers. Då denna anrika koloss gick omkull så skapades svallvågor över hela världsekonomin: en kris som startade i USA spreds över hela världen. Lilla Nisses Motor i Kramfors - ett påhittat exempel - kunde på sekunden se när telefonen slutade ringa och när ordrar slutade komma in. Detta scenario skedde över hela världen. Lösningen blev att pumpa in mer pengar i ekonomin.

Vad händer vid nästa kris?

Staten och Riksbanken sänkte räntan i hopp om att en stimulans skulle rädda vår svenska ekonomi. Vilket också skedde till mångt och mycket. Initialt så såg man att svenska börsen sjönk med närmare 60% på ett år och att kronan blev 40% billigare. Swedbank höll på att möta samma öde som Lehman Brothers, men på det stora hela så gick vi relativt helskinnade ur stormen.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
1 Nov 2021