Byta från enskild firma till aktiebolag

Finns det några fördelar med att byta från enskild firma till ett aktiebolag, hur gör man bytet och vad krävs det för ekonomiska resurser för att ändra bolagsform?

Många enskilda firmor byter efter tid bolagsform och förvandlas till aktiebolag. Det är ofta en bra idé och vi tänkte förklara varför. Det finns för- och nackdelar både med enskild firma och med aktiebolag som bolagsform. Det blir enklare om vi går igenom dessa och genom detta också kan visa varför ett aktiebolag i många fall är en bättre lösning. Vi ska dock, innan detta, även säga hur ett byte går till.

Så går bytet till

Det första steget är då att registrera aktiebolaget - det sker hos Bolagsverket.

Det andra steget är att föra över tillgångarna från din enskilda firma till aktiebolaget. Detta går att göra utan skattekonsekvenser och då via en så kallad underprisöverlåtelse. Detta innebär att dina tillgångar kan föras över till de skattemässiga värdena.

I samband med detta avregistrerar du även din enskilda firma och avslutar med sista årsbokslut - detta oberoende av när på året avregistreringen och bytet sker. Gällande moms så ska sådan inte tas ut i samband med din ombildning. Att överlåta en hel verksamhet är momsfritt.

Det här var en någon förenklad version av händelseförloppet, men det ger ändå en bra bild av hur det ser ut. Rådet är att man tar hjälp av sakkunnig i samband med att man byter bolagsform. Detta i syfte att slippa obehagliga överraskningar.

Fördelar med aktiebolag

Om man ser till ett aktiebolag och fördelarna med denna bolagsform så kan vi räkna upp några av dessa här nedan och enligt följande:

 • Ägare och bolag är separata personer. Det är den stora fördelen. Går företaget omkull så finns en klar skiljelinje mellan privatperson och företag.

 • Man kan vara flera. Ett aktiebolag kan ägas av flera personer. En enskild firma endast av en.

 • Inget personligt ansvar. Du som privatperson har som huvudregel inget personligt ansvar över eventuella skulder som företaget dragit på sig.

 • Löneförmåner. I ett aktiebolag kan man använda olika löneförmåner såsom friskvårdspeng eller exempelvis minnesgåvor.

 • Anställd personal. En klar fördel gäller personal. Villkoren blir bättre om man har ett aktiebolag än vid enskild firma.

 • Lågbeskattad utdelning. Vinstuttag kan göras till en lägre skatt än vid någon annan bolagsform.


Nackdelar med aktiebolag

 • Kostnaden. Den stora anledningen till varför många drar sig för att byta bolagsform handlar om kostnaden. Ett aktiebolag kräver aktieposter motsvarande minst 25.000 kronor. Handlar det om ett publikt bolag så krävs en halv miljon kronor. Här kan dock kapitalet vara värdet av exempelvis maskiner eller annan utrustning.

 • Årsredovisning. Bolaget måste lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Den ska finnas tillgänglig för allmänheten och den kräver dessutom professionell hjälp i många fall. Bokföring och övrig administration som krävs tar tid.


Finns det ett värde i att behålla min enskilda firma?

Om man ser till en enskild firma så har även den bolagsformen klara fördelar. Men, det finns även nackdelar. De senare är i många fall större än vid ett aktiebolag. Man ska dock alltid göra skillnad på bransch, på verksamhetens omfattning och även på mer personliga preferenser. Valet är inte helt svart eller vitt.

Fördelar med enskild firma

 • Låg uppstartskostnad. Det krävs inga större medel för att starta en enskild firma och processen är dessutom väldigt enkelt från start till mål.

 • Du kan göra det ensam. För att starta ett aktiebolag krävs det en styrelse - detta oavsett om man står som ensam ägare.

 • Krävs inget startkapital. Du behöver enbart betala för registreringen - i övrigt krävs inget kapital.


Nackdelar med Enskild Firma:

 • Större risk. Går din enskilda firma dåligt så går även du som privatperson dåligt. Man skiljer inte på privatekonomi och företagets ekonomi. Du kan således riskera att förlora det du äger och har enligt de förpliktelser som finns.

 • Sämre namnskydd. Ditt företagsnamn skyddas enbart i det län du tillhör. Det innebär att exempelvis en konkurrent kan se ditt företagsnamn på en bil och registrera detta i det län han tillhör - eller som ett aktiebolag som ger större skydd.

 • Svårt att hålla isär ekonomierna. Vilka pengar tillhör dig och vilka tillhör företaget? Det här är en fråga som många brottas med och där man i samband med skatteinbetalning upptäcker att man inte har de medel som krävs. Det är riskabelt.

 • Skatt. Du är som ägare till en enskild firma ett eget skattesubjekt - du betalar skatten. Ett aktiebolag är ett eget skattesubjekt och är det som beskattas; inte personen bakom bolaget.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
20 Dec 2022