Alternativ till konkurs

Konkurs är något som den nyblivne företagaren knappast ser framför sig när han eller hon tar sina första stapplande steg i näringslivet. Men för en del är det så det slutar, och det är en naturlig del av affärslivet att vissa företag inte klarar sig på grund av för svår konkurrens, felaktiga investeringar, för stora risktaganden eller andra anledningar. En konkurs behöver inte heller vara den katastrof som många förknippar den med, utan en uppgörelse där borgenärerna får tillbaka åtminstone en del av sina fordringar, och företagaren får en chans att gå vidare i livet.

”Ju snabbare man är med att erkänna att det finns problem, desto större chans har man att rädda sitt företag och få det på fötter igen”

Med det sagt så vill man naturligtvis så länge det är möjligt undvika en konkurs och det viktigaste av allt är att så fort som möjligt söka hjälp när man märker att det börjar bli svårt att klara företagets avgifter eller att kundströmmarna sinar. Ju snabbare man är med att erkänna att det finns problem, desto större chans har man att rädda sitt företag och få det på fötter igen. Det vanligaste alternativet till en konkurs är en så kallad rekonstruktion, där en rekonstruktör - oftast en advokat - får i uppdrag av Tingsrätten att se över om det går att rädda företaget genom att se över verksamheten och förhandla med borgenärerna om att skriva ner sina fordringar.

Förhandling med fordringsägarna

När man börjar få svårt att betala sina skulder och man märker att det händer allt oftare, kallas det att man hamnat på obestånd. Ett annat ord som används är att man är insolvent. Att det händer någon gång ibland innebär inte att man är på obestånd, men om problemet är återkommande och man ser tecken på att företaget står inför långvariga svårigheter ekonomiskt, då är företaget på obestånd. Inte sällan är det en fordringsägare som upptäcker och anmäler att företaget är insolvent och begär företaget i konkurs. Denne har då gett upp hoppet om att få tillbaka sina fordringar av företaget på normal väg och ser en begäran om konkurs som en sista utväg.

Det gäller därför som företagare att alltid vara noga med skulder och fordringar, och att alltid kommunicera direkt med fordringsägaren om man märker att man kommer att få svårt att betala. De flesta fordringsägare kan acceptera en avbetalningsplan eller kanske till och med en liten avskrivning på fordringen, ett så kallat ackord, bara man är tydlig med varför det hänt och kan garantera att det inte upprepas.

Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs. Man skiljer på informell och formell rekonstruktion, där det förstnämnda är det som beskrivs i förra stycket, där företagaren själv eller med ett advokatombud försöker förhandla med borgenärerna. Formell rekonstruktion innebär att företaget tillfälligt tas över av en rekonstruktör, en advokat som har till uppgift att hjälpa företaget att skriva ner skulder och se om hela eller delar av verksamheten kan räddas genom omorganisering.

Precis som vid en konkurs tas ett beslut om rekonstruktion av Tingsrätten. Rekonstruktion är en lösning för medelstora till större företag och lämpar sig inte särskilt bra för småföretag. Anledningen är att kostnaderna är stora och att det kan vara väldigt svårt att behålla och öka sina intäkter under en rekonstruktion. Ungefär hälften av alla rekonstruktioner av större företag lyckas.

Vid en rekonstruktion fryses alla skulder och tillgångar i företaget. Den första veckan ska rekonstruktören skaffa sig en överblick av situationen och bedöma om det går att rädda företaget. Efter en vecka ska han eller hon presentera ett förslag på hur företaget kan rekonstrueras. Blir det godkänt gör han sedan upp ett förslag på hur stora nedskrivningar, ackord, som ska göras av borgenärernas fordringar. Borgenärerna röstar sedan om huruvida de vill godkänna nedskrivningarna, varpå beslut tas i tingsrätten. En rekonstruktion är alltså ett sätt för borgenärerna att få tillbaka åtminstone en del av sina pengar, där man i en konkurs kanske inte skulle fått något alls.

Skuldsanering för enskilda företagare

Personer med egen firma blir inte av med företagets skulder efter en konkurs, utan ärver dem personligen, vilket naturligtvis har en stor inverkan på privatlivet. Man har efter en personlig konkurs mycket lite rörelsefrihet ekonomiskt och får i princip bara behålla pengar för mat och kläder. Enskilda företag är ofta småskaliga och skulderna oftast inte astronomiska, men till exempel lantbrukare driver av skattetekniska skäl ofta sina verksamheter som enskilda firmor och dessa verksamheter kan ibland omsätta väldigt mycket pengar och skulderna kan uppgå till miljonbelopp.

Ett alternativ till konkurs för en enskild företagare kan istället vara att begära hjälp med skuldsanering för företagare. En viktig förutsättning för att kunna få hjälp med skuldsanering för företagare är dock att företaget ska ha chans att komma på fötter och fortsätta verksamheten om en del av skulderna skrivs ner. Vid en skuldsanering hjälper Kronofogden företagaren att komma överens med fordringsägarna om nedskrivningar och den skuldsatte får en skuldsaneringsplan för hur skulderna ska betalas tillbaka.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.10 Sep 2018