Exekutiv auktion - Så fungerar det

När ett företag gått i konkurs kan Kronofogden tvångssälja företagets egendom för att betala företagets skulder. En exekutiv auktion fungerar på liknande sätt när det handlar om privatpersoner som gått i konkurs.  

“En exekutiv auktion går ut på att betala så många av gäldenärens skulder som möjligt”

Det finns två huvudparter i en exekutiv auktion. Den ena är gäldenären, den som har obetalda skulder. Den andra är borgenären, den som vill få betalt av gäldenären. Vid en konkurs kan det självklart finnas flera borgenärer som har intresse av att få in pengar från gäldenären.

Förenklat kan man säga att en exekutiv auktion är statens (Kronofogdens) sätt att se till att den som gått i konkurs kan betala så många skulder som möjligt. Efter försäljning genom exekutiv auktion fördelas pengarna mellan borgenärerna, vilket betyder att de som väntar på att få betalt får in delar av, eller alla de pengar de väntar på.

Innan pengarna kan fördelas mellan borgenärerna ska dock själva konkursen betalas. I den kostnaden räknas myndigheternas administrationskostnader in - samt arvode till konkursförvaltaren, den rollen kan du läsa mer om längre ner.

Kronofogdens roll vid auktion

Om du är borgenär kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp att få betalt. Svenska myndigheter har som uppgift att reda på vilka tillgångar gäldenären har, och om och hur gäldenären kan betala sina olika skulder.

exekutiv auktion villa

Sedan är det dags att ta ställning till vilken egendom som är värd pengar och kan utmätas (det finns också egendom som är utmätningsfri).

För ett företag kan egendom av ekonomiskt värde till exempel handla om lokaler, lager och varor. För en privatperson kan det handla om fastigheter, fordon, möbler, tavlor, smycken med mera. Som privatperson har man dock rätt att behålla till exempel möbler för att kunna leva i en familj, man har också rätt att behålla sin vigselring.

När de här delarna är utredda säljer Kronofogden egendomen, genom auktion eller genom anbud. Det kallas exekutiv försäljning och väljer myndigheten att sälja genom just auktion blir det alltså en exekutiv auktion.

Juridisk hjälp för olika parter

Ibland kan både gäldenär och borgenär ha flera olika parter inbördes och då är det klokt att anlita juridisk hjälp, en advokat som kan ge rätt stöd.

Det kan till exempel behövas när ett par i skilsmässa drabbas av en konkurs inom familjen, när det finns flera delägare i ett företag som dragit på sig allt för stora skulder eller när en bostadsrättsförening vill sälja en bostadsrätt då innehavaren misskött sig och förlorat sin rätt att förvalta bostaden.

Det är bara en bostadsrättsförening som kan ansöka om tvångsförsäljning i det läget. Eftersom bostadsrättsföreningar drivs av en styrelse med de boende i föreningen, kan juridisk vägledning behövas för att ärendet ska gå till på rätt sätt.

Konkursförvaltare vid konkurs

En företagare, eller en privatperson, kan försättas i konkurs på olika sätt. En företagare som fått för stora skulder kan till exempel vända sig självmant till tingsrätten i sin kommun och ansöka om konkurs. En borgenär kan göra en ansökan. Staten kan också ansöka om att till exempel en företagare med stora skulder försätts i konkurs. Det är sedan tingsrätten som tar beslutet.

När domstolens beslut är taget förlorar gäldenären (företagaren eller privatpersonen med skulder) möjligheten att själv ha hand om sina tillgångar. Egendomarna omhändertas av ett så kallat konkursbo och domstolen utser en konkursförvaltare som tar ansvar över konkursboet tills konkursen är klar. Konkursförvaltaren är i regel en advokat med gedigen kunskap om hur en konkurs ska förvaltas.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.16 Oct 2018