Får man ut beställda varor från konkursbo?

Här går vi igenom vad som gäller för en person som vi sitt företag köpt varor av ett företag som går i konkurs innan leveransen har hunnit genomföras. Kan personen få pengarna tillbaka?

När man köper en vara från ett företag som ska levereras så uppstår ett sakrättsligt problem om säljaren hinner gå i konkurs. Det handlar om att säljarens borgenärer eller konkursbo vill ha all egendom som är i säljarens besittning. Detta inkluderar då varorna som kunden har köpt, som i de flesta fall ligger kvar på lagret. Det ligger i sakens natur att konkursboet vill få in så mycket pengar som möjligt för att kunna betala alla borgenärer. Samtidigt vill du förstås ha alla de varor som du har beställt och även betalat för.

Varan måste vara på väg

För att man ska ha fullt skydd i denna typ av situation krävs vanligtvis att varan har flyttats från säljaren eller är under leverans till dig. Alternativt att säljaren har förlorat sin rådighet över egendomen. Det finns vissa sätt att komma runt borgenärskraven och utkräva en leverans, men det gäller inte i detta fall.

När det handlar om konsumenter så skyddas man mot säljarens borgenärer direkt- och då genom köpeavtalet. Om man har beställt en vara och säljaren hamnar i obestånd för att sedan gå i konkurs så skyddas konsumenten genom avtalet i sig, enligt konsumentköplagen.

Detta gäller tyvärr inte heller i fallet ovan då det verkar framgå att varorna är köpta genom ett företag. I sådana fall gäller inget konsumentskydd.

Eftersom varorna fortfarande är hos säljaren besittning (och det inte utförts något rådighetsavskärande), så kommer varorna med stor säkerhet att ingå i konkursboet. Ditt köp kommer att omvandlas till en oprioriterad fordran mot konkursboet.

Borgenärer har förmånsrätt

Vad innebär då detta? Jo att du kanske kan få tillbaka pengarna när de borgenärer som har separationsrätt och förmånsrätt enligt fått sina pengar från konkursboet.

I fallet vi avhandlar här verkar den olyckliga kunden inte ha några speciella rättigheter eller särställning i konkursen. Om kunden ska få någon ersättning alls beror då på hur mycket pengar som blir över efter att utdelning skett till borgenärer som har säkerheter och/eller skydd.

Kunden i detta exempel får alltså tyvärr klara sig utan de köpta produkterna och med stor trolighet även ingen ersättning. Läs mer om detta i konsumentköplagen.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning
21 Dec 2018