Höjd konkursrisk för solcellsföretag

Solceller har länge varit på uppåtgående i Sverige. Den skepsis som från början fanns mot att använda sig av solkraft i ett land på våra breddgrader har alltmer kommit att ersättas av optimism och glädjande besked: solenergi fungerar utmärkt i Sverige. Tack vare våra långa somrar har vi inte färre soltimmar här uppe än vad man har i länderna runt Medelhavet. Solkraft är ju inte beroende av temperatur, utan av just solljus. Och när solen knappt går ner alls på hela dygnet finns det mängder av energi att tappa ner, använda eller sälja tillbaka till elnätet.

”Länge har solcellsföretag gått utmärkt, några har till och med börsnoterats och blivit raketer i aktiehandlarnas portföljer”

I och med den lilla boom som uppstått har många företag startats som satsat på solceller, både tillverkning och installation. Och länge har dessa företag gått utmärkt, några har till och med börsnoterats och blivit raketer i aktiehandlarnas portföljer. Men på senare tid har det blivit tuffare i solcellsbranschen och flera företag har nu svårt att klara likviden. Vissa börjar till och med riskera konkurs. Vad beror det på?

Konkurrensen är för hård

Dels beror det förstås på naturlig konkurrens. På en marknad med för många aktörer, i ett relativt litet land som Sverige, går det inte att ha för många företag som konkurrerar. Det finns inte jobb åt alla. Priserna har pressats, och de företag som inte kan följa med nedåt på prisskalan blir bortvalda av prismedvetna kunder. Samtidigt rapporteras om oseriösa aktörer som lovat runt men hållit tunt, och misslyckat med att genomföra sina uppdrag med inställda betalningar som följd.

Allt fler väntar med solcellsinstallation

Samtidigt minskar just nu också antal solcellsinstallationer i Sverige. En anledning är konjunkturen, som nått sin topp och nu verkar peka nedåt igen. Det har varit val, och många husägare har inväntat valresultatet för att se vilka som tar makten och hur detta i så fall kommer att påverka solcellsmarknaden. Och även om vi i skrivande stund inte har en ny regering på plats, så är en ny budget för 2019 antagen, och i den har M och KD valt att kraftigt minska anlaget till investeringsstöd för solceller. Där man tidigare kunnat ansöka om 30% av installationskostnaden för solceller kan man sedan nyår endast få 15%. Detta kommer så klart att påverka marknaden otroligt mycket, och många företag som redan idag har det svårt att få det att gå ihop kommer att puttas över kanten.

Fler företag kommer att gå i konkurs innan det vänder

Även om bidraget kanske höjs igen av en tillträdande regering kommer många att vänta med att installera eller bygga ut sina solcellsanläggningar. I tider av ekonomisk säkerhet väljer många att sitta säkert i båten. Även om solceller på lång sikt innebär en investering känns marknaden just nu för osäker för många. Företag som uteslutande ägnar sig åt solceller, var sig det är distribution, försäljning eller installationer, kommer att få det allt tuffare. En väg att gå för dessa företag kan vara at tgå ihop och tillsammans försöka bli starkare Det kommer att komma en ljusning på solcellsmarknaden, det är ju framtidens melodi på många sätt. Men som i alla branscher där det har blivit en viss överhettning måste solcellsbranschen genomgå en tid av svårigheter, där många företag tyvärr kommer att få se sina drömmar om framgång gå upp i rök i en konkurs.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.18 Mar 2019