Hur länge syns betalningsanmärkningar?

Att få en betalningsanmärkning är jobbigt, och kan leda till många svårigheter i kontakt med banker, arbetsgivare och kreditgivare. Vanligtvis tas de bort efter fem år.

Vad är en betalningsanmärkning och hur länge räcker den?

En betalningsanmärkning ses som ett tecken på att du har en dålig betalningsförmåga, alternativt dålig betalningsvilja, vilket gör att många helt enkelt inte vill ha dig som kund. En tröst kan dock vara att betalningsanmärkningen inte sitter kvar hela livet, utan tas bort efter några år. För en privatperson är tidsperioden tre år från det att anmärkningen uppkom, och för företag är det fem år.

”Den vanligaste anledningen till att någon får en betalningsanmärkning är att Kronofogdemyndigheten fastställt att någon är betalningsskyldig i en tvist”

I Sverige finns flera så kallade kreditupplysningsföretag, vars affärsidé är att samla information om privatpersoners och företags kreditvärdighet och sedan sälja informationen vidare. Det är hos ett kreditupplysningsföretag din betalningsanmärkning uppkommer när du till exempel inte betalat en faktura för något du köpt, eller inte betalat hyran. Den vanligaste anledningen till att någon får en betalningsanmärkning är att Kronofogdemyndigheten fastställt att någon är betalningsskyldig i en tvist. Men det kan också bero på en tredskodom i tingsrätten, missbruk av bankkonton, en konkurs eller ett beslut om skuldsanering. I det senare fallet finns betalningsanmärkningen kvar i fem år.

Kreditupplysningsföretagen håller koll

När man handlat något på kredit, eller blivit kund hos en affärskedja, brukar man efter någon vecka få ett brev om att någon begärt en kreditupplysning på en. Dessa utdrag är beställningar, som företaget du vill bli kund hos gjort på dig. Även om det kan kännas lite obehagligt och man kan bli lite sur och tycker att man blivit misstänkliggjord, är det ingen stor sak. Alla banker och företag begär rutinmässigt kreditupplysningar på alla potentiella kunder som vill låna pengar eller få kredit. Det är de skyldiga att göra enligt Konsumentkreditlagen.

Har du däremot en betalningsanmärkning kommer det antagligen leda till att du inte blir godkänd som kund. Företaget drar tillbaka krediten, banken beviljar inte lånet. 

Att begära rättelse

Om du tycker att du fått betalningsanmärkningen på ett oschysst sätt, till exempel genom att du inte var medveten om skulden innan den gick till Kronofogden, eller att du betalat den utan att det registrerats, kan du ansöka om rättelse. Detta görs inte till kreditupplysningsföretaget utan till Kronofogdemyndigheten direkt. Enligt lag har de skyldighet att rätta uppgifterna och sekretessbelägga uppgifterna om du kan visa att uppgifterna baseras på felaktiga fakta. För att visa det måste du skicka in en rättelseansökan där du beskriver vilket ärende det gäller, samt kunna presentera bevis på att det är som du säger. Finner kronofogden att du har rätt sekretessbeläggs uppgifterna och kreditupplysningsföretagen måste ta bort betalningsanmärkningen.

Vad händer med gamla betalningsanmärkningar?

Ibland hör man talas om människor som blir nekade att bli kund i till exempel en bank på grund av gamla betalningsanmärkningar. Och det är faktiskt att så att vissa kreditupplysningsföretag sparar uppgifter om människors betalningsanmärkningar i egna register och säljer den informationen vidare. Har du svårigheter på grund av tidigare betalningsanmärkningar, som enligt lagen egentligen inte ska behöva ligga dig till last, bör du kontakta oss. Vi kan hjälpa dig med rådgivning hur du kan göra för att slippa besvär med gamla betalningsanmärkningar, och att få kreditupplysningsföretagen att ta bort uppgifterna.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
23 Nov 2020