Kan man som anställd begära arbetsgivaren i konkurs?

Du och dina kollegor kanske har sett de tydliga varningssignalerna; en irriterad och stressad chef, leverantörer som ringer och ringer, varor som sluta komma, lönen som kommer några dagar sent varje månad och så vidare. Tecken som tyder på att någonting inte står rätt till med företaget och att det mesta tyder på ekonomiska bekymmer. Frågan är hur ni ska agera? Det första vi ska säga är att det är möjligt att begära en arbetsgivare i konkurs.

Detta ska dock ske om lönen uteblir helt och hållet. Skulle den vara försenad så finns det andra vägar att gå - som att exempelvis begära allmänt skadestånd (vanligt om det handlar om en längre försening och där ni har kollektivavtal) eller genom att begära dröjsmålsränta.

Skulle arbetsgivaren motsätta sig kraven så kan ni ta det vidare och driva en rättslig process. En tvist mellan en arbetsgivare och en icke fackansluten anställd förs i Tingsrätten. Där behöver man således kontakta ett juridisk ombud. Om man tillhör ett fackförbund så kontaktar man detta som ett första steg.

Så går processen till

Skulle det vara så att ni inte får ut någon lön överhuvudtaget så finns det alltså en möjlighet att begära arbetsgivaren i konkurs.

Du som arbetstagare kan definitivt begära sin arbetsgivare i konkurs om du inte fått ut din lön. Det har du rätt till. Det går att driva processen på egen hand eller lämna en fullmakt - exempelvis till ditt fackförbund eller till ditt juridiska ombud. Skulle din arbetsgivare gå i konkurs så har du förmodligen rätt till statlig garantilön.

Vi tänkte gå igenom några steg kring hur du ska agera:

  • Prata med din arbetsgivare. Det första steget är att fråga varför din lön uteblivit och om det finns någon logiskt förklaring till detta?

  • Betalningsuppmaning. Steg nummer två är att du skickar en betalningsuppmaning till din arbetsgivare. I denna ska det stå att lönen ska vara utbetald inom sju dagar.

  • Från och med den åttonde dagen och tre veckor framåt har du rätt att begära företaget i konkurs. Ansökan skickar du till Tingsrätten.

  • Tingsrätten fattar ett beslut i frågan och det är således där som ett beslut om konkurs meddelas.

Statlig garantilön och övriga kostnader

Under tiden - och efter, om företaget går i konkurs - så kommer du som anställd inte att hamna i obestånd. Du kommer att få lön via den statliga garantilönen. Ansökan om sådan ska lämnas till konkursförvaltaren och det är också där man beslutar om huruvida du har rätt till denna.

Omkostnader som rör konkursansökan kan också betalas ut via den statliga lönegarantin - den ersättningen får du utöver maxbeloppet på fyra basbelopp.

Agera snabbt - lönen kan frysa inne

Ett råd är att man försöker agera så snabbt som möjligt. Det kan vara svårt, många känner för sin arbetsgivare och har därför svårt att sätta hårt mot hårt. Vi skulle i sådana här lägen ta hjälp och kontakta det fackförbund man är medlem i. Om man saknar ett sådant så kan man söka annan hjälp - exempelvis i form av ett juridiskt ombud.

Anledningen till varför man bör agera snabbt är enkel. Har du innestående lön och vill få ut ersättningen via den statliga inkomstgarantin så får dessa aldrig vara äldre än tre månader. Är de äldre än tre månader så riskerar de nämligen att frysa inne. Du bör alltså ställa den lojalitet du eventuellt känner för din arbetsgivare åt sidan om du vill ha den ersättning du har rätt till genom den tid du arbetat.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.18 Sep 2018