Personlig konkurs - Hur drabbas du?

Om du inte kan betala dina skulder och inte heller har möjlighet att göra det under en längre tid kan du sättas i personlig konkurs. Det betyder i princip att det du äger tas om hand av svenska myndigheter som sen ser till att dina egendomar används för att betala av de skulder du har. Du har dock rätt att behålla en viss mängd egendomar för att försörja dig och din familj.

“Det du äger tas om hand för att dina egendomar ska kunna användas till att betala av dina skulder”

Det juridiska begreppet för dig i ett sådant ärende är gäldenär. Den som du har skulder till går under benämningen borgenär. Det är vanligt att den som går i personlig konkurs, alltså gäldenären, har skulder till flera olika borgenärer. Både du själv och borgenärerna kan ansöka om att du ska försättas i konkurs. Ansökan ska gå till tingsrätten i din kommun som sedan tar beslut utifrån ansökan.

Skatteverket kräver in obetald skatt

Staten kan också göra en ansökan om konkurs vilket betyder att staten ansöker om konkurs för sin egen räkning. Det är då Skatteverket som bevakar de fordringar som staten kan ha på dig, till exempel skatt som du inte betalat in.

Hur lång tid tar en personlig konkurs?

Det beror helt på hur komplicerat ärendet är. Det är samtidigt meningen att borgenärerna ska få sina pengar så fort som möjligt.

En konkurs där gäldenären är privatperson och ärendet är relativt enkelt kan vara klart inom ungefär sex månader. En mer komplicerad konkurs kan pågår dubbelt så länge eller upp till ett par års tid innan ärendet går att avsluta.

Konkursförvaltare sköter konkursboet

Tingsrätten tar alltså beslut om konkurs och det är också rätten som utser en så kallad konkursförvaltare, det är i regel en advokat med särskild kompetens för den här typen av arbete.

Han eller hon har sedan uppdraget att ha hand om dina egendomar och sälja dem. De pengar som kommer in av försäljningen betalar konkursförvaltarens arvode och delas sedan upp för att betala dina skulder till de olika borgenärerna.

Kronofogden övervakar konkursförvaltningen. Om du skulle vara missnöjd med den konkursförvaltare som tingsrätten utsett kan du vända dig till Kronofogden.

Möjlighet att överklaga

För att du ska bli satt i personlig konkurs måste tingsrätten anse att du inte har möjlighet att betala dina skulder. Om tingsrätten anser att du inte har den möjligheten men du själv ändå hävdar det, har du möjlighet att överklaga tingsrättens beslutet till hovrätten. I det läget tar ditt ärendet naturligtvis tid innan det kan avslutas - vare sig det blir en konkurs eller inte.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.22 Oct 2018