Regler för lagstadgad semester

Vilka regler för lagstadgad semester finns egentligen och vad ska man som anställd - och företagare - tänka på?

I Sverige finns en hel del att tänka på då det kommer till semester och rätten att ha ledigt. I enlighet med semesterlagen har man som anställd rätt att ta ut fem veckors semester per semesterår. Fyra av dessa är möjliga att ta ut i ett svep och som sammanhängande under sommaren.

Semesterlagen omfattar alla arbetstagare. Oavsett om du är statligt-, kommunalt eller privat anställd så har du rättigheter gällande semester och i enlighet med vår svenska semesterlag. Man utgår alltid från den lagen, men samtidigt så kan en arbetsplats också skapa egna, specifika regler som gäller just där. Därför bör man som anställd alltid kolla upp exakt vad som gäller för semester och ledighet. Om ingenting annat sägs så är det semesterlagen som gäller. Viktigt att poängtera i det sammanhanget är att en arbetsgivare aldrig kan förhandla till sämre villkor än vad som anges i semesterlagen. Däremot så finns ett utrymme för vissa undantag.

Arbetsgivaren har ett ansvar att erbjuda semester

Arbetsgivaren har ett ansvar i att erbjuda en anställd en sammanhängande semester under sommaren. Men, det kan också vara så att en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren stipulerar att arbetstagaren skjuter upp - eller avstår - denna möjlighet. Det kan vara något som sker om ett mindre företag har väldigt mycket jobb som måste skötas under sommaren och där både arbetsgivare och arbetstagare gemensamt hittar en lösning som passar båda parter. Där handlar det om ett klassiskt givande och tagande, men även - som sagt - att villkoren för den anställde inte får bli sämre.

Några snabba fakta om semesterlagen

Hur ser semesterlagen ut i övrigt och vad finns egentligen att tänka på? Vi ska rada upp några viktiga punkter i denna, men innan dess så ska vi även peka på följande: det finns juridisk hjälp att ta i dessa frågor. Helt enkelt är det inte och det finns många falluckor som man inte vill ramla ned i. Som anställd så bör man, vid eventuella problem eller om man känner att saker och ting inte riktigt är klara, ta hjälp av sitt fackförbund och se vad de kan bidra med för typ av hjälp. Med det sagt, här följer några punkter som förklarar semesterlagen lite mer ingående.

  • Huvudsemester. Du har rätt att ta ut fyra veckors semester under en sammanhängande period mellan juni-augusti.

  • Fem veckors semester. Du har rätt till fem veckors semesterledighet under ett semesterår. Detta med- eller utan semesterersättning. Du har även rätt att spara fem semesterdagar.

  • Din semesterlön är intjänad ersättning. Ett semestertillägg är däremot en extra ersättning som adderas semesterlönen - och som består av en viss procent av lönen.

  • Nytt jobb? För många som börjar på ett nytt jobb så har man ännu inte lyckats spara ihop semesterersättning. Detta kan lösas genom en förskottssemester där amn tar ut semester som man ännu inte tjänat in. På samma sätt kan man också begära ut ersättning om man slutar ett jobb och inte tagit ut den semesterersättning man arbetat ihop.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
14 Sep 2021