Regler gällande korttidspermittering

Vad innebär egentligen en korttidspermittering och hur ser regelverket ut? Detta ska vi i korta drag gå igenom hör.

Regler för korttidspermittering

En korttidspermittering, eller korttidsarbete som det också kallas, innebär att den anställde blir arbetsbefriad med lön under delar av sin arbetstid. Dr olika nivåerna är 20, 40, 60 eller 80 procent av den ordinarie arbetstiden.

Fri att göra vad som helst under permitteringen

Den anställde får helt enkelt något mindre i lön för den tid som vederbörande inte arbetar. Staten betalar ett stöd för den tid som den anställde inte arbetar. Under tiden den anställde är arbetsbefriad kan denne göra vad som helst, men om arbetsgivaren beordrar att den arbetsbefriade ska komma till arbetet så måste detta ske.

Reglerna började gälla 7 april 2020 och stödet betalas även retroaktivt från 16 mars. Det större stödet på 80 procent började dock gälla 1 maj och kan sökas retroaktivt.

De mindre stöden (20,40 och 60 procent) ges maximalt i 6 plus 3 månader, men arbetsgivaren får bara söka för högst 4 månader i taget.

Stödet kommer att vara på tre fjärdedelar av lönen för den tid den anställde inte jobbar. Korttidsstödet gäller på löner upp till 44 000 kronor i månaden. För högre löner än så kan arbetsgivaren förhandlar med den anställde,

Så här beräknas stödet

Korttidsstödet beräknas på den fasta lön som arbetsgivaren betalar ut samt de rörliga tillägg som utgår regelbundet. OB-ersättning, provision och skifttillägg med mera ska alltså ingå i stödet. Provision utgår dock endast om det utgår regelmässigt varje månad.

Vilka omfattas av korttidspermitteringen

Det nya svenska stödet om korttidsarbete som startats under covid 19-pandemin gäller för juridiska eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Exempel på dessa är aktie- och handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Även ägare som är anställda och anställda till dennes familj kan omfattas av stödet. Enskilda firmor har egna regler för korttidspermittering som du kan läsa mer om på annan plats.
Nyanställda, som haft en anställning tre månader eller mindre före ansökan omfattas inte av korttidspermitteringen.

Krav för att söka korttidspermittering

  • Här är de krav som finns för att man ska kunna lämna in en ansökan om stöd för korttidsarbete:
  • De svårigheter som företaget ha måste bero på covid 19-viruset. Svårigheterna måste alltså vara utanför företagets egen kontroll,
  • Alla företagsformer kan söka om korttidsstödet. ideella organisationer, enskilda firmor, aktiebolag
  • Arbetsgivaren måste vara registrerad i Sverige som bolag
  • Arbetsgivaren måste komma överens med facket lokalt om det finns kollektivavtal om hur avtalet ska utformas.
  • Företaget får inte vara på obestånd från och med 7 april 2020.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
20 Jan 2021