Så påverkar näthandeln småbutiker i Stockholm

Så påverkar näthandeln småbutiker i Stockholm. Över hela Sverige hör man talas om butiksdöden. Mindre butiker går omkull som en följd av att vi handlar mer online och för mindre städer så innebär detta att lokaler blir tomma och att centrumen tappar livskraft. Ett problem och ett dilemma.

Dilemmat ligger i att man som kund å ena sidan vill betala så lite som möjligt för varor och produkter. Samtidigt så vill man också ha en levande stadsbild. Detta gäller oavsett om det handlar om butiker i en mindre stad eller om butiker i Stockholm.

Många tänker sig att Stockholm skulle förskonas från detta problem. Sanningen är den att även vår största, svenska stad ser exakt samma problematik. Butiker får kämpa och för många handlar det om en ojämn och hopplös kamp där man slutligen tvingas inse det faktum att det inte går att fortsätta. Man tvingas välja konkurs.

Kan man bromsa utvecklingen?

Det som visat sig är att vissa butiker - inom vissa branscher - har svårare att överleva. Kläder och skor är artiklar som folk gärna köper online snarare än i butik. Andra butiker klarar sig bättre. Primärt så kan man se att butiker som klarar sig har en tydlig nisch och en tydlig målgrupp som man vänder sig mot.

Det som synts är att exempelvis lågprisbutiker visat sig extra stryktåliga och att även de motsatta - lyxbutiker - har kunnat föra en jämnare kamp mot näthandeln. Här ska emellertid inga segrar tas ut i förskott. Idag finns en annan faktor som även den slår extremt hårt mot våra svenska butiker: coronan.

Corona påverkar allting

Egentligen är det orättvist att ställa butiksdöden enbart mot näthandeln. I och med att vi idag lever under trycket av en global pandemi så har vi heller inte många val att göra gällande vår konsumtion. Covid-19 har skapat helt nya förutsättningar och i och med att råden är att vi ska undvika folksamlingar och hålla oss i de egna hemmen i största möjliga mån så blir också handel online naturligt. Vi kanske vill stötta de lokala alternativen och gynna småbutiker - men det är inte möjligt i och med att vi då skulle bryta mot de rekommendationer som ges av FHM. Vi handlar därför allt ifrån mat, kläder, skor, böcker och annat via nätet snarare än fysiskt i butik.

Corona har skapat extrema villkor för de som äger butiker och affärer. Först då denna pandemi har lagt sig - vilken den förhoppningsvis gör snart - så kan vi åter börja spekulera i huruvida näthandeln kommer att fortsätta sitt segertåg eller om mindre butiker i Sverige, och Stockholm, kan hitta nya vägar att skapa framgång genom.

Vem vet? Corona kanske föder ett nytt behov av en mer fysisk handel där vi återigen ser vikten av att kunna träffa andra människor, mötas och känna på de produkter vi är intresserade av. Även om dessa kostar några kronor mer än vad de gör online. Framtiden får utvisa.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
25 Feb 2021