Så påverkar näthandeln småbutiker i Stockholm

Så påverkar näthandeln småbutiker i Stockholm. Över hela Sverige hör man talas om butiksdöden. Mindre butiker går omkull som en följd av att vi handlar mer online och för mindre städer så innebär detta att lokaler blir tomma och att centrumen tappar livskraft. Ett problem och ett dilemma.

Dilemmat ligger i att man som kund å ena sidan vill betala så lite som möjligt för varor och produkter. Samtidigt så vill man också ha en levande stadsbild. Detta gäller oavsett om det handlar om butiker i en mindre stad eller om butiker i Stockholm.

Många tänker sig att Stockholm skulle förskonas från detta problem. Sanningen är den att även vår största, svenska stad ser exakt samma problematik. Butiker får kämpa och för många handlar det om en ojämn och hopplös kamp där man slutligen tvingas inse det faktum att det inte går att fortsätta. Man tvingas välja konkurs.

Kan man bromsa utvecklingen?

Det som visat sig är att vissa butiker - inom vissa branscher - har svårare att överleva. Kläder och skor är artiklar som folk gärna köper online snarare än i butik. Andra butiker klarar sig bättre. Primärt så kan man se att butiker som klarar sig har en tydlig nisch och en tydlig målgrupp som man vänder sig mot.

Det som synts är att exempelvis lågprisbutiker visat sig extra stryktåliga och att även de motsatta - lyxbutiker - har kunnat föra en jämnare kamp mot näthandeln. Här ska emellertid inga segrar tas ut i förskott.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
25 Feb 2021