Skillnaden mellan kommanditbolag och handelsbolag

Vilken är skillnaden mellan kommanditbolag och handelsbolag?

Att driva ett bolag kan göras genom många olika former. Man kan starta upp en verksamhet som enskild firma, som handelsbolag, som aktiebolag eller som kommanditbolag. Kommanditbolag och Handelsbolag påminner mycket om varandra, men det finns också avgörande skillnader.

Vilken form som man väljer att starta ett bolag kan bestämmas av flera olika faktorer. Är du ensam eller är ni flera stycken som ska starta upp verksamheten gemensamt? Vilken typ av verksamhet handlar det om? Hur stora risker finns och hur ser egentligen förutsättningarna ut? Klart står att samtliga dessa bolagsformer skiljer sig från varandra, att de har olika fördelar - men även olika nackdelar.

Aktiebolag och Enskild Firma vanligast

Vanligaste bolagsformen idag är Aktiebolag och det är också något som med all säkerhet kommer att öka. Regeringen har nämligen sänkt insatskapitalet för att få starta ett Aktiebolag från 50.000 kronor till 25.000 kronor. Tidigare låg det på hela 100.000 kronor. Anledningen till sänkningen är att främja småföretagandet.

Näst vanligast - och vanligast hos enmansföretag - är en Enskild Firma. En bolagsform som är väldigt billig att starta upp och driva, men som emellertid också har några tydliga nackdelar där den största är att man som privatperson kan drabbas hårt om företaget går i konkurs. Detta då man själv bär ansvaret och kan få betala fordringsägare med privata tillgångar. En annan nackdel är att det kan vara svårt att skilja på den egna och på företagets ekonomi.

Handelsbolag och kommanditbolag - skillnader och likheter

Handelsbolag och kommanditbolag är även de vanligt förekommande. Vi ska här - genom att räkna upp lite fakta kring dessa bolagsformer - visa på likheter och skillnader dem emellan:

Handelsbolag:

Ett Handelsbolag består av minst två personer - kallade bolagsmän - och dessa personer är också personligt ansvariga för företagets skulder och avtal. Partners, kompanjoner och delägare brukar vara de titlar som används i ett Handelsbolag.

  • Fördelar: Ett Handelsbolag är lätt att starta upp och det är enkelt att driva om man är två eller tre personer som satsar på verksamheten tillsammans. Man får ett eget organisationsnummer - vilket är en klar fördel. Det finns inget krav på startkapital, vilket även det får anses som en stor fördel.

  • Nackdelar: Det finns ett solidariskt betalningsansvar inom ett Handelsbolag innebärande att man som privatperson kan drabbas av krav från fordringsägare - även om det handlar om att en annan av delägarna gjort felaktiga beslut. Detta kan leda till en annan nackdel som innebär att det kan bli bråk, konflikter och långdragna tvister inom ett misskött Handelsbolag. Ytterligare en nackdel är att namnet inte skyddat i mer än i det egna länet. Detta kan således innebära att ett bra företagsnamn kan bli shanghajat av någon annan.

Kommanditbolag:

Ett kommanditbolag påminner i grunden väldigt mycket om ett Handelsbolag. Den stora skillnaden ligger i ansvarsfördelningen. Man kan på förhand bestämma vilken av ägarna som ska ha mest ansvar. Denne måste också gå in med minst en krona i kapital.

  • Fördelar: I de flesta fall behöver ett kommanditbolag inte ha någon revisor. Det är en fördel. En annan handlar om det vi ovan nämnde: den tydliga ansvarsfördelningen kan skapa mindre oreda. Att det inte krävs något startkapital är en annan fördel (här bortser vi från den krona som alltså den med mest ansvar - komplementären - lagt in).

  • Nackdelar: Komplementären bestämmer hur företaget ska styras och övriga delägare har egentligen inget att säga till om. Man kan heller inte välja att stiga ur ett kommanditbolag utan ett godkännande från övriga delägare. En tredje nackdel är att man får vinst i förhållande till vad man satsat. Ur det hänseendet så kan exempelvis både tid och personligt engagemang strykas som en valuta för hur en investering ser ut: det är pengar som räknas.
Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
15 Jun 2021