Skuldsanering vid konkurs

Skuldsanering betyder att en person med stora skulder kan befrias från sin skyldighet att betala skulderna helt eller delvis. Men för det krävs speciella förutsättningar.

“Du som har fått för stora skulder ska ha en möjlighet att komma tillbaka till ett vettigt liv utan livslånga ekonomiska problem”

Du kan själv ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Det är också Kronofogden som tar beslut om du har möjlighet till skuldsanering eller inte. Myndigheten kan ta beslutet även om en eller flera borgenärer, det vill säga de som du är skyldig pengar, är emot skuldsaneringen.

Myndigheten har också möjlighet att ändra och upphäva beslut om din skuldsanering.

De beslut som Kronofogden tar om din skuldsanering går att överklaga till tingsrätten i din kommun. Om du skulle bli missnöjd med myndighetens beslut kan du överklaga till hovrätten. Där krävs prövningstillstånd för att den högre instansen ska ta upp ditt ärende.

Företagare och privatperson

Det finns i dag två olika sorters skuldsaneringar.

  1. Vanlig skuldsanering - för dig som privatperson.

  2. Skuldsanering för företagare - riktar sig till den som är, eller har varit med i en näringsverksamhet. Gäller också närstående. Båda kan ansöka om skuldsanering för företagare.

För att få skuldsanering som företagare krävs en mer omfattande ansökan. Du som gör ansökan får räkna med att rapportera in fler och mer detaljerade uppgifter om skulderna.

En chans att komma tillbaka

Tanken med skuldsanering är att du som har fått för stora skulder ska ha en möjlighet att komma tillbaka till ett vettigt liv utan livslånga ekonomiska problem som kan kännas omöjliga. De borgenärer som du är skyldig pengar ska också ha en chans att få åtminstone en del av sina pengar tillbaka.

Om din ekonomi skulle förbättras, har både du och borgenärerna möjlighet att be om en omprövning. Den som omfattas av en skuldsanering och senare i livet får en så bra ekonomi att man kan betala sina egna skulder ska naturligtvis göra det.

Kriterier att leva upp till:

  • Du har skulder du inte på något sätt kan betala på många år.

  • Saneringen är rimlig med tanke på dina personliga och ekonomiska förhållanden.

  • Du bor, arbetar och har dina skulder i Sverige.

  • Om du har enskild firma är din företagsekonomi lätt att utreda.

  • Du har inte näringsförbud.

Fler än en skuldsanering

Om du har haft skuldsanering tidigare i livet har du ändå möjlighet att ansöka om skuldsanering på nytt och få det beviljad. Det gäller till exempel om du på nytt dragit på dig nya skulder. Det kan också handla om att du misslyckats med tidigare skuldsanering. Du måste ha särskilda skäl för att få skuldsanering mer än en gång.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.27 Sep 2018