Starta nytt företag innan konkurs

Kan man starta nytt företag innan konkurs? I samband med en konkurs så finns det en möjlighet att starta ett nytt aktiebolag. Det förutsätter dock att man inte är satt i personlig konkurs eller att man har fått ett näringsförbud. En personlig konkurs - vid enskilt bolag - innebär alltid ett näringsförbud.

En konkurs av ett aktiebolag behöver inte innebära att ägaren får näringsförbud. Då krävs ett domstolsbeslut och det är Tingsrätten som fattar beslut i den frågan.

Om ett aktiebolag sätts i konkurs så får Skatteverket informationen angående detta från Tingsrätten. Det i sin tur leder till att Skatteverket återkallar registreringen för F-skatt, att de avregistrerar bolaget för moms och att bolaget även avregistreras som arbetsgivare. Skulle verksamheten ändå fortsätta - konkursförvaltaren kan besluta om detta - så sker det genom att konkursboet blir arbetsgivare och skattskyldigt. Samma konkursbo får också ett särskilt organisationsnummer.

Vad händer om en enskild firma går i konkurs?

Vid en konkurs för ett aktiebolag så tar den enskilde individen inte ett personligt ansvar. Det drabbar bolaget - och, förutsatt att man som ägare inte slås med bojor i form av näringsförbud, man kan starta ett nytt bolag och bygga upp en verksamhet igen.

Det är också en av fördelarna med att välja aktiebolag som bolagsform i samband med att man startar en verksamhet: som privatperson drabbas man inte lika hårt i samband med en eventuell konkurs. En konkurs är förvisso nästan alltid drabbande och prövande, men man slipper se den egna ekonomin slås i spillror. Det är de facto fallet - i många fall - då en enskild firma begärs i konkurs.

Det är ägaren som står som personligt ansvarig för att betala alla skulder som man ådragit sig i samband med den enskilda verksamhetens drift - och det är också så att den egna, personliga ekonomin är starkt sammankopplad med företagets. Innebärande: Ägaren blir satt i personlig konkurs om dessa skulder inte kan betalas. Och, samme ägare kommer även efter detta att få betala av dessa skulder till borgenärerna.

Det kan således handla om flera år av stålbad innan man kommer på fötter igen. År som dessutom innebär ett näringsförbud där man inte - som vi nämnde ovan - har rätt att starta upp en ny verksamhet. Bilen, båten, huset - allt detta kan tvingas säljas för att betala av skulder. Man riskerar alltså den egna framtiden om man väljer enskild verksamhet och går i konkurs.

Det bör man vara medveten om innan man startar upp - och om man inser, på ett tidigt stadie, att verksamheten i fråga kanske inte går enligt de planer man har. Då kan det vara bättre att avveckla och dra sig ur innan det blir riktigt tufft.

Går det att komma tillbaka från en personlig konkurs?

Att sättas i personlig konkurs kan kännas som ett misslyckande och det är svårt att känna att man har huvudet ovan vatten. Men, det behöver inte ödelägga resten av livet. Man har gått på en nit och man måste dra lärdom av detta.

Det viktigaste är att man snabbt blir skuldfri och att man snabbt skapar nya möjligheter för sig själv. I många fall så väljer personer att hysa agg mot långivare och se dessa som fiender. Det ska man inte göra. Man ska försöka hålla en högre nivå. Många fordringsägare och långivare vill ha tillbaka pengarna - naturligtvis - och sedan takten på återbetalningen är egentligen oväsentlig. Det vill säga: det går ofta att skapa avbetalningsplaner och i många fall kan man även se att vissa avskrivningar är möjliga att få till stånd. En god - öppen och ärlig - kontakt med fordringsägare och långivare är väldigt viktig.

Man kan även ansöka om en skuldsanering. Vid en sådan så sätts en avbetalningsplan upp och normalt tar det fem år - förutsatt att inbetalningarna sköts - innan man som privatperson är skuldfri.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.
14 Oct 2020