Statlig lönegaranti - Så fungerar det

Den statliga lönegarantin finns till för att ett företags anställda inte ska bli utan innestående lön om företaget går i konkurs eller ska genomgå en rekonstruktion. En konkurs föregås oftast av en period då företaget är insolvent och inte kan betala ut löner till sina anställda. Inte sällan är det också de anställda på företaget som med hjälp av sitt fackförbund ansöker om att sätta företaget i konkurs.

"Den statliga lönegarantin gäller för alla anställda i ett företag, från vikarier till VD. Tanken är att alla som arbetat i företaget ska få lön."

Det är länsstyrelsen som tar emot en anmälan om lönegaranti från konkursförvaltaren eller rekonstruktören och sedan ser till att den betalas ut. Den statliga lönegarantin gäller för alla anställda i ett företag, från vikarier till VD. Tanken är att alla som arbetat i företaget ska få lön. Undantag finns om man själv i någon mån äger företaget, eller har en anhörig som gör det.

Vanligen behöver man inte lämna in någon särskild blankett till länsstyrelsen om man inte fått någon lön, men man ska alltid, och särskilt om det inte finns någon personalavdelning på företaget, uppmärksamma konkursförvaltaren om att man är anställd och att man har intjänad lön som inte betalats ut.

Det här ingår i lönegarantin

Enligt lönegarantin har du rätt att få ut den lön du tjänat in de tre närmaste månaderna innan konkursansökan lämnades in. Du har också rätt att få ut semesterersättning för det nuvarande och det föregående semesteråret. Dessutom betalas ersättning ut under uppsägningstiden, efter att konkursförvaltaren avslutat din anställning. Under denna period ska du vara anmäld hos Arbetsförmedlingen för att kunna få ersättning.

Det finns dock ett tak för hur mycket pengar du kan få. Taket är fyra prisbasbelopp, vilket innebär 182 000:- för 2018. Prisbasbeloppet höjs varje år. För den som har en väldigt hög lön kan det alltså hända att man inte får ut all lön, semesterersättning och uppsägningsersättning om dessa tillsammans överstiger maxbeloppet.

Om du inte får din lön

Om du inte skulle få din lön ska du alltid fråga din arbetsgivare vad det beror på. Har du sedan inte pengarna inom någon vecka ska du alltid anmäla det till ditt fackförbund, om du är med i facket. Annars kan du vända dig till länsstyrelsen, kronofogdemyndigheten eller en advokat och be om råd. Om företaget du jobbar åt är på obestånd, det vill säga inte kan betala löner och fordringar, kommer det antagligen snart att begäras i konkurs av någon borgenär eller få möjlighet att genomgå en rekonstruktion. Du kan också själv begära företaget i konkurs med hänvisning till att du inte fått din lön utbetald. Då är det i princip nödvändigt att ha facket eller en advokat med dig för att få hjälp med det administrativa.

När en konkursförvaltare tar över företaget säger han vanligtvis upp alla anställningar omgående. Du blir då arbetsbefriad och får uppsägningsersättning om du anmäler dig till arbetsförmedlingen. Du ska alltid kontakta konkursförvaltaren själv och uppmärksamma denne på hur mycket du har jobbat, och gärna också stödja dina uppgifter med lönespecifikationer och anställningsavtal.

Men i normala fall tar också konkursförvaltaren reda på dessa uppgifter genom företagets egen dokumentation, personal på löneavdelningen eller dylikt. Det tar vanligtvis några veckor innan du kan få ersättning enligt lönegarantin, beroende på att det tiden efter en konkurs är mycket som ska redas ut och det är viktigt att inte göra någonting förhastat. Därefter får länsstyrelsen en anmälan för lönegaranti från konkursförvaltaren och du får din lön utbetalad, med skatt avdragen, på kontot.

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.3 Sep 2018