Konkurs handelsbolag – en genomgång

Ett handelsbolag är ett företag som drivs tillsammans av två eller fler personer, så kallade bolagsmän. Dessa ansvarar gemensamt och solidariskt för företagets tillgångar och utgifter. Sett till antalet nystartade företag de senaste åren är handelsbolag en ganska ovanlig företagsform, endast 4% av de drygt 65000 företag som startades under 2018 var handelsbolag. Det finns dock flera fördelar med att välja handelsbolag som företagsform. Framför allt är det utmärkt när man vill starta ett företag med andra utan ett stort startkapital.

”I ett handelsbolag är alla bolagsmän personligt och solidariskt ansvariga för alla skulder som företaget har. Det betyder att vid en konkurs så är det de enskilda delägarna som tillsammans måste betala borgenärernas fordringar”

Men det finns också nackdelar med handelsföretag, som framför allt blir tydliga om det börjar gå dåligt för företaget, eller om någon av bolagsmännen missköter sig och drar på företaget skulder eller på annat sätt missgynnar företaget. I ett handelsbolag är alla bolagsmän personligt och solidariskt ansvariga för alla skulder som företaget har. Det betyder att vid en konkurs så är det de enskilda delägarna som tillsammans måste betala borgenärernas fordringar. Om någon inte har råd att betala måste de övriga täcka upp för att betala skulderna. Därför kan en konkurs i ett handelsbolag bli en extra obehaglig upplevelse för de inblandade, där partnerskap och kanske gammal vänskap och förtroende sätts på hårda prov.

Skillnader mellan handelsbolag och aktiebolag

Det krävs inget startkapital för att starta ett handelsbolag, till skillnad från när man startar ett aktiebolag. Men samtidigt blir kapitalet i ett aktiebolag en garanti för att skulderna betalas. Ett aktiebolag kan inte dela ut någon vinst till aktieägarna om tillgångarna i företaget understiger aktiekapitalet. Och aktieägarna och andra inblandade är inte personligen ansvariga för att skulderna betalas, inte ens om företaget går i konkurs.

I ett handelsbolag finns inget aktiekapital, och således är det företagets delägare, bolagsmännen, som tillsammans är ansvariga för att skulderna betalas, och detta gäller även vid en konkurs. Att detta ansvar delas solidariskt mellan bolagsmännen betyder också att det är mycket viktigt att man inte startar ett handelsbolag tillsammans med personer som man inte känner att man kan lita på till hundra procent. Dessutom bör man skriva tydliga avtal sinsemellan om hur vinst och skulder ska delas upp och betalas.

Att försätta ett handelsbolag i konkurs

För alla företag, även handelsbolag, gäller att när det hamnar på obestånd och inte kan betala löpande utgifter och skulder, så ska det försättas i konkurs. Det görs genom att delägarna lämnar in en konkursansökan till tingsrätten i kommunen där företaget är registrerat. Tingsrätten tar beslut om konkurs redan samma dag, eller senast dagen efter, och därefter fryses bolagets tillgångar och även alla betalningar, och en konkursförvaltare utses. Konkursförvaltaren har till uppgift att inventera alla tillgångar och skulder och avveckla företaget.

När det gäller skulderna kan borgenärerna, de som företaget är skyldiga pengar, kräva betalning av vem som helst av bolagsmännen. Denne måste då betala skulderna, men kan i sin tur kräva ersättning av de andra bolagsmännen. Vid en konkurs i ett handelsbolag kan alltså en borgenär räkna med att kunna kräva tillbaka hela sin fordring, till skillnad från konkurs i ett aktiebolag där borgenärerna oftast får acceptera en nedskrivning, ackord, av skulderna, och ibland blir helt utan ersättning.

Konkurs i handelsbolag slår mot privatekonomin

En konkurs kan bli en hård privatekonomisk smäll för de som driver ett handelsbolag. Om en person handlat oansvarigt blir de andra delägarna medansvariga för misstagen. Det är den främsta anledningen till att handelsbolag är en så pass ovanlig företagsform i Sverige, trots sina fördelar.

Om man har en affärsidé man tror på, litar till fullo på varandra och dessutom skriver avtal sinsemellan om hur man ska hantera kriser och en eventuell konkurs, så finns det dock alla möjligheter för två eller fler personer att driva ett framgångsrikt handelsbolag tillsammans.

Läs mer

Allt fler butiker sätts i konkurs

Konkurstillsyn

 

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.9 Aug 2019