Försäkring som gäller vid konkurs

Att ett företag går i konkurs är dessvärre inte ovanligt. Har man fordringar på sig som man inte klarat av att betala under en längre tid så kan detta leda till konkurs. Det innebär att alla tillgångar tas om hand och används för att betala de skulder som finns till alla borgenärer.

En konkurs drabbar alla i ett företag - från de nere på golvet till de styrande personerna i styrelsen. Vi tänkte här titta närmare på konkursen utifrån en vanlig anställds perspektiv. Finns det exempelvis någon försäkring som gäller vid en konkurs och, i så fall, hur fungerar det?

Går företaget man arbetar för i konkurs så har man som anställd viss trygghet i att man även fortsatt kommer att få ersättning. Detta via den statliga lönegarantin. Den betalas ut av Länsstyrelsen och hur mycket man har rätt till - samt hur länge - är något som beslutas i samband med att konkursen kungörs och där konkursförvaltaren är den som fattar beslutet.

Normalt så får man bara lön upp till fyra prisbasbelopp och ersättningen gäller allt som oftast enbart för lön som man tjänat in tre månader innan ansökan om konkurs lämnades in. Det finns även en risk i att man får avslag på sin ansökan. Då kan man överklaga beslutet och - exempelvis genom att bifoga fler handlingar - få till stånd en resning.

Finns andra alternativ?

Företaget du arbetat för har gått i konkurs och du har förhoppningsvis fått ett beslut som ger dig rätt till ersättning via den statliga lönegarantin. Men, vad händer om du får ett avslag och således också tvingas inse att du inte längre är garanterad någon inkomst? Det finns andra lösningar som kan ge dig viss del av den lön du hade.

Ett bra exempel på detta är en inkomstförsäkring. Om du är medlem i ett fackförbund så inkluderas en inkomstförsäkring i den premie du betalar. Inkomstförsäkringen täcker upp till 80 % av den vanliga lönen du erhåller.

Inkomstförsäkringen täcker en längre period

Vi ska emellertid säga att den inte kan kombineras med den statliga lönegarantin. Däremot så kan man först erhålla den statliga lönegarantin - som ofta handlar om en kortare tid - och därefter börja ta ut medlen som den inkomstförsäkring man löst bjuder. Skillnaden och anledningen till att man inte kan kombinera dessa två lösningar är att den statliga inkomstgarantin räknas som en inkomst.

En inkomstförsäkring är dock något som täcker en längre period och det handlar således om en trygghet. Blir du av med ditt arbete som en följd av en konkurs så kan din inkomstförsäkring täcka mellan 100-300 dagar för dig. Har du dessutom - som många väljer - löst någon typ av tilläggsförsäkring så kan du också bli ersatt under ytterligare en längre period.

Hur löser jag inkomstförsäkring?

Som sagt. Är du medlem i ett fackförbund och ansluten till A-kassan så har du inkomstförsäkring genom ditt medlemskap. Det finns även andra vägar att gå. Vill man inte vara med i facket så kan man istället välja att teckna en privat inkomstförsäkring.

Detta har blivit vanligare och det behöver inte bli så mycket dyrare - detta sett till att man slipper betala avgiften till fackförbund och för a-kassa. Vill du lösa en privat inkomstförsäkring så är ett råd att du tittar igenom alla alternativ noggrant innan och att du läser villkoren innan du bestämmer dig.

Vi kan direkt säga att många försäkringsbolag ser att man ska ha sin försäkring obruten under en relativt lång period innan den slutligen kan börja gälla. Du kan således inte teckna en inkomstförsäkring om du anar att ditt företag kommer att gå i konkurs någon månad senare och tro att du ska vara garanterad ersättning.

Läs mer

Alternativ till konkurs

Kan man begära arbetsgivaren i konkurs?

 

Välkommen att ta kontakt med oss för en inledande rådgivning.16 Jan 2020